Werkbalken en menu's

Werkbalk: Home

img

 

 • Project: algemene projectgegevens zoals projectnaam, projectnummer, constructeur, opdrachtgever, etc. Tevens instellingen voor het gebouwtype en de categorie
 • Deel: vrije codering (cijfers/letters) van een gebouwdeel (bijvoorbeeld: deel 1)
 • Strook
  • Stroken: vrije codering (cijfers/letters) van een vloerstrook. (bijvoorbeeld: vloerstrook 1a)
  • Profielen: profielgegevens van de vloerstrook zoals lengte, doorsnede en materiaaleigenschappen
  • Fasen: gegevens over de verschillende bouwfasen
  • Sparingen: gegevens over sparingen/inkassingen in de vloerstrook
  • Aansluitingen: gegevens over aansluitingen, zoals opleggingen en interne scharnieren
  • Gegenereerde belastingen: gegenereerde belastingen gegevensinvoer
  • Rekenblad: rekenblad voor handmatige gewichtsberekeningen en waar het resultaat van de lastengenerator getoond wordt
  • Belastingen: gegevens over belastingen, gegroepeerd per belastingsgeval (BG)
  • Belastingscombinaties: combinaties van belastingsgevallen tot belastingscombinaties (BC), gegroepeerd in combinaties voor de Uiterste grenstoestand (UGT) en de Bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)
  • Status: gegevens over de status en de voortgang van het project
 • Genereer lasten: Automatische generatie van permanenten, veranderlijke en voorspan belasting
 • Genereer belastingscombinaties: Automatische generatie van belastingscombinaties conform de ingestelde norm
 • Bereken: uitvoeren van de mechanicaberekening voor de bepaling van de voorspankrachten, buigende momenten, dwarskrachten, normaalkrachten en vervormingen
 • Resultaten: Numerieke en grafische weergave van de rekenresultaten
 • Beton: gegevens over wapening en mogelijkheid tot manipulatie van de wapening
 • Gewicht: tabel met berekende hoeveelheden wapening en beton (bill of material)
 • Utils: Gegevensinstellingen voor meerdere stroken

 

Werkbalk: Extra

img

 

 • Bewerk
  • Knippen
  • Kopiëren
  • Plakken
  • Undo/redo
 • Beeld
  • Vensters: aan en uitschakelen van verschillende deelvensters
  • Layout: deelvensters kunnen naar eigen inzicht worden geschakeld en geplaatst. Er zijn 2 standaard vensterschikkingen (layouts): vertikaal en horizontaal
 • Gebruikerstabellen
 • Instellingen
  • Algemeen: norminstellingen 
  • Weergave: opties voor weergave van gegevens en resultaten
  • Gebruikerslijsten: beheer van gebruikers en gebruikersrechten
  • Wapening: gegevens over wapening, voorspanning en tralies
  • Beton: gegevens en instellingen voor de beton- en wapeningsberekening
 • Gebruikersprofiel: weergave-instellingen voor het beeldscherm en de printer kunnen worden beheerd in instellingenprofielen. Deze instellingen kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd als templates
 • Vertaler: optie die alleen beschikbaar is voor geautoriseerde personen ten behoeve van het beheren van de meertalige gebruikersinterface van de software en de rapportages
 • Autotester: optie die alleen beschikbaar is voor geautoriseerde personen ten behoeve van het geautomatiseerd testen en beoordelen van de testresultaten
 • Licentie info: gegevens over de gebruikslicentie

 

Hoofdmenu

img

 

 • Project nieuw
 • Project openen
 • Project sluiten
 • Project opslaan
 • Project opslaan als
 • Project info
 • Afdrukvoorbeeld
 • Afdrukken
 • Rapportinstellingen

 

Snelmenu (opties)

img 

 

 • Project nieuw: keuzemogelijkheid om deze functie wel of niet te tonen in het snelmenu
 • Project openen: idem
 • Project opslaan: idem
 • Afdrukvoorbeeld: idem
 • Afdrukken: idem
 • Rapportinstellingen: idem
 • Project info: idem
 • Meer commando's: dialoog om de inhoud van het snelmenu te beheren
 • Toon onder of boven de ribbon: keuzemogelijkheid om het snelmenu onder of boven de ribbon bar weer te geven (default is boven)
 • Minimaliseer de ribbon: verbergt de ribbon bar tijdens het gebruik van de applicatie. Zodra een tabblad aangeklikt wordt, wordt de ribbon bar weer zichtbaar