Belastingen

Belastingen

belastingen

 

 • Type:
  • q: gelijkmatige of verlopende lijnlast.
  • qC: trapeziumbelasting. 
  • qG: gelijkmatige lijnlast voor het Eigen Gewicht.
  • qT: gelijkmatige lijnlast t.g.v. de Temperatuur
  • F: geconcentreerde puntlast.
 • Begin- en eindwaarde: de begin en eindwaarde van de lijnlast [kN]. In geval van een puntlast is alleen de eerste waarde relevant.
 • Begin- en eindafstand: de begin en eindpositie van de lijnlast [m]. In geval van een puntlast is alleen de eerste waarde relevant.
 • Richting: Belastingen kunnen aangrijpen in de Z of in de X richting. Puntlasten (F) kunnen ook in de Yr aangrijpen als een moment op afstand. 
 • Lasttype: schematische weergave van het lasttype.
 • Omschrijving: vrij tekstveld voor een opmerking.
 • B.G.1 t/m B.G.x: Belastingen worden gegroepeerd in Belastingsgevallen. Elke BG heeft een eigen tabblad.

 

Voorbeeld:

 

lasten

 

 • q: een gelijkmatige lijnlast met een beginwaarde van 3.30 kN/m1 en een eindwaarde van 3.30 kN/m1, werkend van 1.00 meter tot 2.00 meter, gemeten vanaf het begin van de ligger.
 • q: een verlopende lijnlast met een beginwaarde van 4.40 kN/m1 en een eindwaarde van 6.60 kN/m1, werkend van 3.00 meter tot 5.00 meter, gemeten vanaf het begin van de ligger.
 • F: een geconcentreerde last (puntlast) met een waarde van 11.00 kN op een afstand van 1.20 meter, gemeten vanaf het begn van de ligger.
 • F: een geconcentreerde last (puntlast) met een waarde van 12.00 kN op een afstand van 3.70 meter, gemeten vanaf het begn van de ligger.
 • qG: het eigen gewicht op basis van de keuze voor de profieldoorsnede en het materiaal, vermenigvuldigd met een factor van 1, werkend van afstand 0 tot L, de lengte van de ligger.
 • qC: een gelijkmatige trapeziumbelasting met een waarde van 5.50 kN/m1 tot 5.50 kN/m1, werkend van 0 tot L, met de knikpunten van de trapeziumvorm op 0.50 en 5.50 meter.

 

Voor meer informatie, zie ook: "Relationele objecten"