Fasen

Fasen

fasen

 

  • De fase t0 (ontkisten/ontspannen prefab) en t3 (einde gebruiksfase) zijn altijd actief. Deze zijn niet instelbaar door de gebruiker.
  • De fase t1 (montage) is optioneel te activeren door de gebruiker.
  • De fase t2 (aanbrengen Q.q.p. /start gebruiksfase) wordt door de applicatie intern toegepast waar nodig.
  • Per fase kunnen relevante gegevens zoals de tijd in dagen of jaren worden ingegeven en kan de relatieve vochtigheid worden ingesteld.