Stroken

Strookgegevens

img

 

Strook:

 • Naam: vrije omschrijving van de naam van de strook.
 • Type: Keuze tussen Breedplaat en Kanaalplaat.
 • Voorspanning: Keuze tussen wel of niet toepassen van voorspanstaal. Bij het type kanaalplaat wordt deze keuze standaard gemaakt.
 • Systeemlengte: de lengte van de strook van hart tot hart oplegging.
 • Extra: Extra lengte aan het begin en het einde van de strook, die voorbij het hart van de opleggingen steekt.
 • Opmerking: vrij tekstveld voor het maken van opmerkingen.

Belastingen:

 • Gebouwtype: deze instelling geldt voor het gehele project en kan ingesteld worden bij Project Info in het hoofd of snelmenu.
 • Categorie: categorie van de toe te passen separaties.
 • Separaties: keuze voor de separatie belasting.
 • Afstand: positie van de separatie belasting.
 • Permanente belasting: met vinkje aan of uit wordt ingesteld of het Eigen Gewicht automatisch moet worden berekend. Standaard wordt het Eigen Gewicht met een factor 1,00 toegepast. Indien gewenst, kan hiervan worden afgeweken door een andere factor in te geven.
 • Groep: groep van de toe te passen vloerafwerkingen.
 • Type: keuze voor de vloerafwerking.
 • Afstand begin en eind: Begin en eindpositie van de vloerafwerking. Standaard is dit 0 en L (systeemlengte)

Beton:

 • Toets scheurvorming: keuzemogelijkheid om de toetsing op scheurvorming aan of uit te zetten.
 • Scheur management in-situ laag: of er wel of niet sprake is van beheersing van de scheurwijdte. Voor gedetailleerde informatie, zie MatrixFrame® Groepsgegevens
 • Theta: hoek van de drukdiagonaal [graden]

Doorbuigingen:

 • Constructie: type constructie waarvoor de toetsing doorbuiging uitgevoerd moet worden.
 • Kruip reductiefactor: mogelijkheid om de kruip reductiefactor te wijzigen.
 • Limiet wMax: Eis waar wMax aan getoetst moet worden.
 • Limiet w2+w3: Eis waar w2 en w3 aan getoetst moeten worden.
 • Absolute limiet: Mogelijkheid tot ingeven van een absolute limite voor de toets w2+w3. De maatgevende limietwaarde wordt toegepast tijdens de toetsing van de doorbuiging.
 • Zeeg: mogelijkheid tot het toepassen van een zeegwaarde t.b.v. de toetsing van de doorbuiging.

Brand:

 • Boven/onder: keuzemogelijkheid of de boven en/of onderzijde op brandwerendheid getoetst moet worden.
 • Brandwerendheid tijd: vereiste tijd waarover de constructie voldoende weerstand tegen brand moet beschikken.