Rekenblad lasten

Rekenblad belastingen

rekenblad1

 

rekenblad2

 

  • De ingebouwde Lastengenerator is in staat om permanente en veranderlijke belastingen automatisch te berekenen.
  • Het resultaat van de berekeningen wordt getoond in de tabellen van de Belastingberekening. Eventueel kunnen deze tabellen naar eigen inzicht nog worden aangevuld of gemanipuleerd.
  • In bovenstaande 2 schermafdrukken worden voorbeelden van de Permanente belasting en van de Opgelegde belasting getoond.
  • De Lastengenerator groepeert alle gegenereerde belastingen in Belastingsgevallen. Voor stroken met meerdere velden worden belastingen per veld automatisch onderverdeeld in sub-belastingsgevallen.
  • De Belastingscombinaties worden ook automatisch gegenereerd. Daarbij worden extreme en momentane belastingen bij verschillende vloervelden automatisch bepaald. Dit wordt mogelijk gemaakt door de opdeling van belastingen per veld in sub-belastingsgevallen.