Belastingscombinaties

Belastingscombinaties

bc1

 

bc2

 

Tabblad BG Type:

 • Label: B.G. + volgnummer
 • Omschrijving: omschrijving van BC. De omschrijving is vrij. De applicatie kiest een standaard naam.
 • BG Type: type van het betreffende BG waarmee rekening dient te worden gehouden bij het samenstellen van de BC's. 
 • Gunstig/ongunstig: of de permanenten belasting gunstig of ongunstig werkt.
 • Lastcategorie: conform de norm.
 • Psi-waarden: Toepassing van de Psi waarden conform de norm. In een aantal situaties kan de gebruiker hier invloed op uitoefenen. (Witte cellen zijn handmatig aan te passen. Blauwe niet)
 • Cprob: tijdsafhankelijke reductie op de belasting.
 • Fasen: de fasen waarin het betreffende BG aanwezig moet worden beschouwd.

Tabblad Fundamenteel:

 • Label: B.G. + volgnummer
 • Omschrijving: omschrijving van BC. De omschrijving is vrij. De applicatie kiest een standaard naam. 
 • FuC1 t/m FuCx: Kolom met Fu.C.'s met in de tabel de bijbehorende belastingscombinatiefactor.  
 • Vinkjes: optioneel kan handmatig invloed uitgeoefend worden op de BC's die wel of niet in de verdere berekening beschouwd worden.

De overige tabbladen Bijzonder, Karakteristiek, Frequent en Quasi-permanent werken op dezelfde wijze als Fundamenteel.

Blauwe waarden zijn door de applicatie berekende of gegenereerde waarden. Zwarte waarden zijn invoerwaarden van de gebruiker.