IC-Prefab

MatrixFloor en IC-Prefab

Er is een naadloze integratie tot stand gebracht tussen MatrixFloor en IC-Prefab voor het geïntegreerd tekenen en berekenen van prefab systeemvloeren. Tekenaars kunnen met een druk op de knop één of meerdere vloervelden tegelijk berekenen van de AutoCAD tekening of vanuit het Revit model. Als een berekening voldoet, kan de tekenaar direct verder met het detailleren van de wapening binnen IC-Prefab. Als een vloerveld niet voldoet, kan de berekening aan een constructeur worden voorgelegd. Hiermee wordt het merendeel van de technische berekeningen geautomatiseerd verwerkt. De constructeur hoeft zich dan alleen nog maar bezig te houden met de zaken waarvoor zijn kennis echt nodig is. Hiermee wordt de ontwerptijd van de betonnen systeemvloeren verkort, terwijl de kans op fouten en dubbel werk afneemt. De gegevensuitwisseling tussen IC-Prefab en MatrixFloor verloopt via een MXML en XML bestanden.