MatrixFloor API

API

MatrixFloor heeft een API (Application Programming Interface) om analyseprocessen van externe applicaties te beheren:

 • Openen van analysemodellen. Ondersteunde formaten: mxs (standaard projectformaat), mxml (XML-projectformaat), mxsioy (interoperabiliteit gegevensprotocol)
 • Uitvoeren van analyseprocessen zonder MatrixLigger op te starten (black box roundtrip analysis)
 • Uitvoeren van analyseresultaten
 • Genereren van rapporten
 • Uitvoeren van resultaten in XML-formaat

 

API gebruiken via de opdrachtregel

Als het bestand MxFloorAPI.exe* wordt uitgevoerd zonder de parameters, worden de mogelijke opties voor de opdrachtregel weergegeven:

MxFloor API

* tot versie 6.0 is de API beschikbaar als MxBeamAPI.exe, vanaf versie 6.1 is de API gewijzigd in MxFloorAPI.exe

 

Voorbeeld voor MxLigger API-opdrachtregel:

c:\Program Files\Matrix\MatrixFrame 6.1\Bin>MxFloorAPI.exe 
/LOAD:"c:\ProgramData\Matrix\MatrixFrame\6.1\Interoperability\Samples\MatrixBeam\Beam\NEN-EN_Beam_Basic.mxsioy" 
/LG /CALC /OUTPUT /REPORT:"con-ch|con-de|con-bar|con-bar-weight"

 

Waarin:

 

/LOAD:"<path>\filename.mxsioy"

 • Laden van een projectbestand

/LG

 • Belastinggenerator starten

/CALC

 • Analyse starten

/OUTPUT

 • Uitvoer van de mechanica-berekeningsresultaten naar het XML-resultatenbestand.
 • Als er geen opties zijn gespecificeerd, wordt standaard 'nodal-forces|member-forces|displ-defl|support-reactions|envelope|concrete' gebruikt.
 • Indien gewenst kunnen de uitvoeropties ook afzonderlijk worden gespecificeerd, gescheiden door het '|' teken.
  • nodal-forces
  • member-forces
  • displ-defl
  • support-reactions
  • force-cuts
  • displ-cuts
  • envelopes
  • polynoms
  • stresses
  • concrete
  • all - alle mogelijke resultaten

/REPORT:"items"

 • Genereren van een rapport gedefinieerd door parameter 'items', d.w.z. rapportitem-ID's gescheiden door '|'
 • Voorbeeld: /REPORT:"con-ch|con-de|con-bar|con-bar-weight"
 • Als er geen items zijn opgegeven, worden alle beschikbare rapportitems aan het rapport toegevoegd
 • Alle mogelijke rapportitems kunnen worden weergegeven met de opdracht /REPORTLIST

/REPORTLIST

 • Geeft een lijst van alle mogelijke rapportitems die als parameter kunnen worden doorgegeven aan /REPORT:"items"
 • Als u MxFloorAPI.exe uitvoert met deze opdracht, krijgt u het volgende (ID - omschrijving):
  • part - deel
  • strip - strook
  • phase - fasen
  • section - profielen
  • opnng - openingen
  • restraints - randvoorwaarden
  • lgenerated - gegenereerde belastingen
  • lgen - belastinggenerator opties
  • lcalc - belastingberekeningen
  • loads - alle belastingen
  • lcase - belastinggevallen
  • lctype - belastinggevallen typen
  • lcomb - belastingcombinaties
  • rs-mf - extreme staafkrachten
  • rs-sr - oplegreacties
  • con-ch - betoncontrole
  • con-de - beton doorbuigingen
  • con-bar - afbouw wapening
  • con-bar-weight - betonstaaf gewicht
  • weight - extra wapening gewicht

/SAVE:"<path>\filename-updated.mxml"

 • Invoerbestandsnaam: "filename.mxml"
 • Uitvoerbestandsnaam: "filename-updated.mxml" (houd er rekening mee dat u niet kunt opslaan als *.mxsioy, het is alleen-laden formaat)
 • Omdat tijdens de berekening verschillende waarden kunnen worden toegevoegt (bijv. in geval van belastingen en/of combinatiegenerator) is het ook mogelijk om het nieuwe, bijgewerkte MXML-projectbestand op te slaan
 • Opmerking: Zorg ervoor dat de naam van dit bestand niet identiek is aan het originele invoerbestand, zodat deze 2 projectbestanden gescheiden kunnen worden