Dynamische analyse resultaten

Dynamische (Eigenwaarde) analyse

Dynamische (Eigenwaarde) analyse is mogelijk indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Software beveiliging technische module 141 (Dynamische Eigenwaarde analyse) is aanwezig
  2. Tenminste 1 knoopbelasting of een gelijkmatig verdeelde belasting op een staaf is gedefinieerd
  3. Tenminste 1 "Massa" lastencombinatie bevat  last(en) omschreven als #2 is gedefinieerd
  4. Geavanceerde analyse optie toetsing "Dynamische Analyse" is aangevinkt

 

Dynamische analyse functies

1. Dynamische analyse wordt alleen uitgevoerd voor geconcentreerde massa’s, toegepast  als knooplast(en):

  • Geconcentreerde massa als knoop (m.u.v. moment) last
  • Geconcentreerde massa’s als het resultaat van interne conversie van een gelijkmatig verdeelde last in alle vrije richtingen

 

Geconcentreerde massa:

Lumping mass

 

Elke geconcentreerde massa reflecteert in een (natuurlijke frequentie of trilling) Eigen-vorm voor elke niet vaste (vrije) vrijheidsgraad. Voor meer informatie zie voorbeeld.

 

2.Elke toegepaste staaf met gelijkmatig verdeelde belasting wordt tijdens het berekeningsproces automatisch geconverteerd naar de geconcentreerde massa’s als puntlast toegepast met geldige vrijheidsgraden. Voor meer informatie zie voorbeeld 1 en voorbeeld 2.

 

Elke situatie genereert automatisch onderverdelingen van van staven, bijvoorbeeld he gebruik van raatliggers. Dit kan resulteren in de onverwachte generering van de hoeveelheid Eigen-vormen

 

 

3. Symmetrische Eigen-vormen zijn niet weergegeven.

 

Eigen-vorm waarden

Door Dynamische analyse worden de volgende waarden van elke Eigen-vorm weergegeven:

Waarde

Omschrijving

Eigen waarde

Natuurlijke frequentie van cyclussen in het systeem

Natuurlijke rotatie frequentie, [rad/s]

Cyclische oscillatie frequentie van massa’s in een Eigen-vorm. Kan terug gerekend worden van Eigen-waarden als 1/(Eigen-waarde)

Natuurlijke  frequentie, [Hz]

Oscillatie  frequentie van massa’s in een Eigen-vorm. Kan teruggerekend worden van natuurlijke rotatie frequentie als (natuurlijke_rotatie_frequentie)/(2*Pi)

Periode, [s]

Oscillatie periode van massa’s in een Eigen-vorm. Kan teruggerekend worden van de natuurlijke frequentie  als 1/(natuurlijke_ frequentie)