Staafkrachten resultaten

In de onderstaande tabel worden de Staafkrachten afgebeeld.

Member forces results

 

Alle staven die deel uit maken van de constructie (S1, S2, enz.) staan aangegeven in de kolom Staven.

Alle belastingsgevallen of belastingscombinaties die gedefinieerd zijn in het Lastdefinitie venster staan aangegeven in de kolom B.G. 

De kolom Mb geeft de waarde aan van een moment aan het begin van elke staaf, terwijl de kolom Me de waarde aangeeft van een moment aan het eind van een staaf.

De maximale waarde van een moment in de staaf (met uitzondering van de knoopwaarden) wordt aangegeven in de kolom Mmax.

De plaats van het maximum moment in de staaf ten opzichte van het begin van de staaf  wordt aangegeven in de kolom X-Max .

De locale afstand van de momenten nulpunten (2 velden voor resp. het eerste momentennulpunt en eventueel het tweede momenten nulpunt) worden weergegeven in de kolom X-Mo.

De kolom T/D. geeft aan of er Trek (T) of Druk (D) in de staaf aanwezig is.

De maximale normaalkracht in de betreffende staaf wordt weergegeven in de kolom Nmax.

De dwarskracht in het begin en het eind van een staaf worden weergegeven in resp. de kolommen Vb en Ve.

De maximum waarden van krachten voor elke staaf in alle Belastingsgevallen of Belastingscombinaties zijn met blauw aangegeven