Oplegreacties resultaten

Voor alle belastingsgevallen en belastingscombinaties worden de oplegreacties van alle opleggingen weergegeven. Bovendien worden de som van belastingen en de som van reacties weergegeven, zodat u kunt controleren of deze waarden gelijk zijn:

Support reactions

 

De oplegreacties altijd getoond worden volgens het Globale Assenstelsel. Zelfs als opleggingen onder een hoek worden aangebracht, zijn de oplegreacties globaal

Alle belastingsgevallen of belastingscombinaties die gedefinieerd worden in het venster Lastdefinitie staan aangegeven in de kolom B.G. of B.C. De symbolen van de opleggingen (O1, O2, enz.) worden vermeld in de kolom Oplegging, en de symbolen van de respectievelijke knopen (K1, K2, enz.) staan gespecificeerd in de kolom Object. De parameters van de statische controle (betekent de som van de reacties) (Som reacties) voor belastingsgevallen en belastingscombinaties in het globale assenstelsel en de som van de externe lasten (Som lasten ) in het globale assenstel worden vermeld in de onderste rij van de kolom Opleging.

Oplegreacties worden gedefinieerd in de richting van X, Z-assen [kN] (voor een negatieve waarde naar boven, voor een positieve - naar beneden) en als My [kNm].

 

Het geometrische diagram van de constructie:

Support Reactions for selected LC

 

U kunt met de muis in het venster Opleg Reacties klikken. Afhankelijk van de positie van de muiscursor wordt een enkele Reactie of een groep Reacties rood (standaard).

Weergave omhullende oplegreacties inclusief weergave maatgevende combinatie:

Support reaction visualization incl. decisive combination visualization