Spanningen resultaten

Tijdens de spanningsberekening worden de normaal- en schuifspanningen voor de kenmerkende punten in de dwarsdoorsnede berekend en volgens Huber-Henckey gecombineerd, waarbij de maatgevende vergelijkingsspanning getoond wordt.

 

De onderstaande profielvormen worden ondersteund voor de spanningsberekening:

Cross section shapes supported for stresses calculation

 

De maatgevende vergelijkingsspanning wordt bepaald op basis van elk kenmerkend punt in de dwarsdoorsnede volgens Huber-Henkey als volgt:

 

Maximal Huber – Henckey stress criteria

 

Zie ook de film Grafische weergave van spanningen in 1D, 2D, 3D en FEM rekenmodellen voor meer informatie over spanningen.