Knoopkrachten resultaten

De tabel Knoopkrachten is afgebeeld in het venster Knoopkrachten.

Nodal forces results

 

De resultaten worden berekend en weergegeven op de tabbladen. Afhankelijk van gemaakte belastingcombinaties ziet u altijd een tabblad Belastinggevallen en een of meer tabbladen voor belastingscombinaties. Het aantal tabbladen is afhankelijk  van het aantal gevormde belastingscombinaties.

Alle staven die deel uit maken van de constructie (S1, S2, enz.) worden aangegeven in de kolom Staaf. Alle Belastinggevallen ( B.G.1, B.G.2, enz.) of Belastingcombinaties ( Pe.C.1, Pe.C.2, enz.) die gedefinieerd zijn in het Lastdefinitie venster staan vermeld in de kolom B.G. en B.C. De knopen (K1, K2, enz.) aan het begin en aan het eind van de staven (Knoop B en Knoop E) worden vermeld in de kolom Knoop. In de kolom T/D wordt aangegeven wanneer de staaf onder Trek (T) of onder Druk (D) staat. In de kolom Nx worden de normaal krachten, Vz - dwarskrachten, My - buigmomenten vermeld.

Deze tabellen kunnen niet worden bewerkt. Als u deze gegevens wilt gebruiken, kunt u ze kopiëren en plakken met behulp van het klembord. Selecteer de cellen door de muiscursor te slepen. Kopieer ze dan. Alle gegevens worden naar het klembord gekopieerd.

De weergave in de Constructieafbeelding is altijd gerelateerd aan het veld dat u met uw muiscursor selecteert. Bij voorbeeld, wanneer u de Pe.C.1 combinatie Nx-waarden selecteert, toont de Constructieafbeelding de axiale krachten van Pe.C.1

Nadat een willekeurige string in de tabel Knoopkrachten  geselecteerd is, verschijnen er krachtdiagrammen van de hele constructie (in een groene kleur) en krachtdiagrammen van de geselecteerde staaf (in een rode kleur). De geselecteerde krachtdiagrammen kan men terug vinden in de kolommen Nx/Vz/My.

De tekens van de krachten afgebeeld in de tabel  voldoen aan de eisen van de Eurocode.