Rechter muisknop help

Het is mogelijk om wapeningsstaaf manipulaties te maken in de tabel Afbouwen Wapening (tabbladen Bovenkant en Onderkant). Wanneer u met de rechter muisknop in deze tabel klikt worden de manipulatie functies geactiveerd:

 • Combine Bars to one length: de staven tot een lengte samenvoegen;
 • Assemble Bar comb.: de staafcombinaties samenvoegen;
 • Split Bars to separate length: de staven opdelen in verschillende lengten;
 • Separate Bar comb.: de staaf combinaties maken die uit verschillende profielen bestaan, maar waarvan de verschillende staven dezelfde lengte hebben;
 • Move Up: een staaf naar buiten plaatsen met een herberekening van de lengte gebaseerd op de omhullende momentenlijn;
 • Move Down: een staaf naar binnen plaatsen met een herberekening van de lengte op basis van de omhullende momentenlijn.

 

Het is ook mogelijk om een rij of meerdere rijen te selecteren in de tabel Afbouwen Wapening (tab Beugels) klik met de rechter muisknop een van de beugels manipulatie functies aan:

 • Enlarge Additional: de staven van de bijlegwapening verlengen;
 • Undo enlarge Additional: de laatst uitgevoerde functie ongedaan maken;
 • Combine Basic: de basiswapening van aangrensende velden samenvoegen;
 • Split Basic: de eerder samengevoegde basiswapening splitsen;
 • Delete Additional: de geactiveerde bijlegwapening verwijderen;
 • Insert Additional: een nieuwe regel aan de tabel toevoegen, zodat extra bijlegwapening kan worden ingevoerd.

 

Het is mogelijk om manipulaties te maken met lasten in de Lasten tabel. Klik met de rechter muisknop in deze tabel (B.G. tabbladen) om deze lasten manipulatie functies te activeren:

 • Delete: wanneer u wissen selecteert wordt het gehele tabblad plus alle lasten gewist;
 • Rename: wanneer u een andere naam geven selecteert, verschijnt er een klein dialoogvenster waarin u de naam van het belasting geval kan typen;
 • Explode: wanneer u Openklappen selecteert worden de staven/knopen die dezelfde lastwaarden hebben weggeschreven in verschillende rijen in de Lasten tabel:
Loads table: explode

 

 • Implode: wanneer u ineenklappen selecteert worden de staven/knopen met dezelfde lastwaarden gescheiden met een komma of met een sterretje:
Loads table: implode