Sneltoetsen

Sneltoets

Bewerkingsmodus

Verplaatsingsmodus

Enter

Sla de invoergegevens van het huidige veld op in de bewerkings mode. Selecteer de inhoud van het hele veld

Ga naar het volgende veld (blijft in de verplaatsings modus)

Esc

Voer de invoergegevens van het huidige veld opnieuw

Geen functie (GEEN UNDO!!!)

Tab

Sla de invoergegevens van het huidige veld op en ga naar het volgende veld (1 veld naar rechts), in de erplaatsings mode

Ga naar het volgende veld (1 veld naar rechts). Als het huidige veld de laatste kolom is ga dan naar de eerste kolom van de volgende rij

CapsLock

Schakelaar tussen kleine letters en hoofdletters (afbeelding  'CAP' op statusbalk)

Schakelaar tussen kleine letters en hoofdletters (afbeelding  'CAP' op statusbalk)

Backspace

Verwijder 1 teken van de invoergegevens van het huidige veld, cursor schuift een plaats naar links op

 

Insert

Schakelaar tussen 'Typeover' en 'Insert' mode (afgebeeld 'INS' op de statusbalk)

Schakelaar tussen 'Typeover' en 'Insert' mode (afgebeeld 'INS' op de statusbalk)

Delete

Verwijder 1 teken (de plaats van de cursor) van de invoergegevens van het huidige veld

Verwijder de inhoud van de geselecteerde velden

Home

Ga naar de eerste positie van het huidige veld

Ga naar het eerste veld van de huidige rij

End

Ga naar de laatste positie van het huidige veld

Ga naar het laatste veld van de huidige rij

PgUp

Ga naar de bovenste rij van het afgebeelde ingevoerde venster. De cursor blijft op dezelfde positie staan

Ga naar de bovenste rij van het afgebeelde ingevoerde venster. De cursor blijft op dezelfde positie staan

PgDn

Ga naar de onderste rij van het afgebeelde ingevoerde venster. Voorbeeld: In het ingevoerde venster zijn 12 rijen afgebeeld. Het systeem berekent het aantal rijen dat afgebeeld wordt op het beeldscherm. Met PgDn kan men de volgende 12 rijen  (13-24), naar voren halen. De cursor blijft op dezelfde positie staan

Ga naar de onderste rij van het afgebeelde ingevoerde venster. De cursor blijft op dezelfde positie staan

⇐ / ⇒

Verplaats de cursor een positie naar links/rechts in het huidige veld

Verplaats de cursor een  veld naar rechts/links

Verplaats de cursor een veld naar boven

Verplaats de cursor een veld naar boven

Verplaats de cursor een plaats naar beneden

Verplaats de cursor een plaats naar beneden

Ctrl+Tab

Ga stap voor stap door de vensters op het huidige scherm (met de wijzers van de klok mee). Dit venster wordt het actieve venster

Ga stap voor stap door de vensters op het huidige scherm (met de wijzers van de klok mee). Dit venster wordt het actieve venster

Ctrl+Shift+Tab

Ga stap voor stap door de vensters op het huidige scherm (tegen de wijzers van de klok in). Dit venster wordt het actieve venster

Ga stap voor stap door de vensters op het huidige scherm (tegen de wijzers van de klok in). Dit venster wordt het actieve venster

Ctrl+Home

Ga naar de eerste rij, eerste kolom

Ga naar de eerste rij, eerste kolom

Ctrl+End

Ga naar de laatste rij, laatste kolom

Ga naar de laatste rij, laatste kolom

Ctrl+PgUp Ctrl+⇑

Ga naar de eerste rij van de huidige kolom

Ga naar de eerste rij van de huidige kolom

Ctrl+PgDn Ctrl+⇓

Ga naar de laatste rij van de huidige kolom

Ga naar de laatste rij van de huidige kolom

Ctrl+⇐

Ga naar het voorafgaande woord van het huidige veld

Ga 2 kolommen naar links

Ctrl+⇒

Ga naar het volgende woord van het huidige veld

Ga 2 kolommen naar rechts

Ctrl+F

Zoekt Venster; zoekt tekst in huidige element of in gehele project

Zoekt Venster; zoekt tekst in huidige element of in gehele project

Ctrl+H

Zoekt & Vervangt Venster; zoekt tekst in huidige element of in gehele project en vervangt deze tekst met een andere tekst

Zoekt & Vervangt Venster; zoekt tekst in huidige element of in gehele project en vervangt deze tekst met een andere tekst

Ctrl+C Ctrl+Ins

Kopieer selectie op klembord

Kopieer selectie op klembord

Ctrl+V Shift+Ins

Plak de selectie van het klembord op de invoegpositie

Plak de selectie van het klembord op de invoegpositie

Ctrl+X

Knippen; kopieert selectie op klembord en verwijderd geselecteerde items

Knippen; kopieert selectie op klembord en verwijderd geselecteerde items

Ctrl+Y

Herhaal laatste ongedane handeling

Herhaal laatste ongedane handeling

Ctrl+Z

Ongedaan maken van de laatste bewerkings handeling

Ongedaan maken van de laatste bewerkings handeling

Shift+Enter

Alleen  in velden met een lijst: Ga de lijst af en toon het huidige item in de lijst

 

Shift+Tab

Sla de gegevens van het huidige veld op en ga naar het voorafgaande veld (1 veld naar links), in de verplaatsings mode

Ga naar het voorafgaande veld (1 veld naar links).Indien het huidige veld tevens de eerste kolom is, ga dan naar de laatste kolom van de voorafgaande rij

Shift+Home Shift+Ctrl+⇐

Selecteert de gegevens van het huidige veld, cursor springt van de huidige positie naar het begin van het veld

Selecteert alle velden van de huidige rij, cursor springt van de positie in het huidige veld naar de eerste kolom

Shift+End Shift+Ctrl+⇒

Selecteert de gegevens van het huidige veld, cursor springt van de huidige positie naar de laatste positie van het veld

Selecteert alle velden van de huidige rij, cursor springt van de positie in het huidige veld naar de laatste kolom

Shift+PgUp

Selecteert alle velden van de huidige kolom, cursor springt van de positie in de huidige kolom naar de eerste rij

Selecteert alle velden van de huidige kolom, cursor springt van de positie in de huidige kolom naar de eerste rij

Shift+PgDn

Selecteert alle velden van de huidige kolom, cursor springt van de huidige positie naar de laatste rij

Selecteert alle velden van de huidige kolom, cursor springt van de huidige positie naar de laatste rij

Shift+⇐

Selecteert de huidige selectie, cursor springt vanaf de huidige positie een positie naar links

Selcteert selectie, cursor spring vanaf de huidige positie een veld naar links

Shift+⇒

Selecteert de huidige selectie, cursor springt vanaf de huidige positie een positie naar rechts

Selecteert selectie, cursor springt vanaf de huidige positie een veld naar rechts

Shift+⇑

Selecteert de gegevens van het huidige veld, cursor springt vanaf de huidige positie naar de eerste positie van het veld

Selecteert selectie, cursor springt vanaf huidige positie een veld naar boven

Shift+⇓

Selecteert de gegevens van het huidige veld, cursor springt vanaf de huidige positie naar de laatste positie van het veld

Selecteert selectie, cursor springt vanaf huidige positie een veld naar beneden

Shift+Space

Selecteer het hele veld

Selecteer alle velden in de huidige rij

Ctrl+Space

Selecteer het hele veld

Selecteer alle velden in de huidige kolom

Ctrl+A

Selecteer alle tekens van het huidige veld

Selecteer alle velden

F1

Help op speciaal veld

Algemene help

F2

Ga naar verplaatsings mode

Ga naar bewerkings mode. De hele tekst wordt geselecteerd

F8Ctrl+'

Kopieer de hele tekst van het bovenste veld. Dit is niet van toepassing op rij 1.Wanneer het huidige veld bestaat uit Rij 3 , kolom 6, wordt de tekst van Rij 2, kolom 6 gekopieerd en wordt R3, C6

Kopieer de hele tekst van het bovenste veld. Dit is niet van toepassing op Rij 1

F9

Ga naar de laaste rij van de eerste kolom (aangegeven met de asterisk '*'), dus begin met een nieuwe regel

Ga naar de laatste rij van de eerste kolom. Begin met een nieuwe regel voor het invoeren van gegevens