Instellingen beton

Instellingen: Beton

alt

 • Algemeen

  • Filter netten obv grootste diameter: Ja / Nee (Default)
 • Balken/Vloeren

  • Controleer verankering bij hoogtesprong: Ja / Nee (Default)
  • Toets scheurvorming als milieuklasse = X0/XC1: Ja / Nee (Default)
  • Toets symmetrische staafcombinaties: Ja (Default) / Nee
  • Toets verankering. overstek/elastische Bedding: Ja (Default) / Nee (Default)
  • Toets verankering interne staafaansluiting: Ja / Nee (Default)
  • Toets verankering voor onderkant prefab wapening: Ja / Nee (Default)
  • Toets op gedrongen liggers: Ja (Default) / Nee
  • Bewaren basiswapening na herberekening: Ja (Default) / Nee
  • Bewaren bijlegwapening na herberekening: Ja (Default) / Nee
  • Bewaren basis-/bijlegwapening geavanceerd: Ja (Default) / Nee
  • Verlenging flankwapening: 70(Default)
  • Uitzetten keuzelijst wapeningsdiameters: Nee (Default) / Ja
  • Ontwerp basis en bijleg met gelijke diameters: Nee (Default) / Ja
  • Snedegrootte voor berekening doorbuigingen [mm]: 50 (Default)
  • Hoek drukdiagonaal: 21.8 (Default)
  • Toets XuMax: Ja (Default) / Nee
  • Elastische bedding K-Lambda = 1: Ja (Default) / Nee
  • Negeer normaalkracht voor wapeningsberekening: Ja (Default) / Nee
  • Geavanceerde Z berekening: Ja (Default) / Nee
  • Geavanceerde Hefboomberekening: Ja (Default) / Nee
  • Controle op conflicterende diameters: Ja (Default) / Nee
  • Rond af staafaantal naar geheel getal voor netten: Nee (Default) / Ja
  • Negeer gedrongen liggers als lov is kleiner dan [m]: 0.1 (Default)
  • Negeer EN1992#9.2.3(3,4); #6.3(As) als Mx< [kNm]: 0.1 (Default)
  • Scheurvormingstoets EN1992: As;min(#7.3.2) / Tussenruimte+diameter(#7.3.3) (Default) / Scheurbreedte(#7.3.4) 
  • Detecteer nulpositie met tolerantie My [kNm]: 0.010 (Default)
  • Sta beugels toe voor dunne vloeren (negeer art. #9.3.2(1)): Nee (Default) / Ja
  • Drempelwaarde voor het detecteren van sneden [kNm]: 1 (Default)
  • Deel snedes op, indien de normaalkracht verandert: Nee (Default) / Ja
  • Lange <= Korte termijn: Ja (Default) / Nee
  • Staaldiagram, hellende tak: Ja (Default) / Nee
  • Beta factor (statisch = 1.0, dynamisch = 0.5): 1.0 (Default)
  • Asi-reductie voor tralieligger(%): 0 (Default)
  • Controleer As;dbmin voor gedrongen liggers: Ja (Default) / Nee
  • Bovenstaaf van tralieligger wordt genegeerd: Ja (Default) / Nee
  • Beta = 1 voor afschuifvlak # 6.2.5: Nee (Default) / Ja
 • Betondefaults

  • Beugels Diameter [mm]: 8 (Default) 
  • Wapeningsdiameter [mm]: 12 (Default)
  • Verdeelwapeningsdiameter [mm]: 6 (Default)