Profielen

Profielen

img

 

 • Relatieve afstand: lengte per segment waarop de ingevoerde gegevens van toepassing zijn. In bovenstaande dialoog is als voorbeeld toegepast een strook die van 0 tot 2 mtr, van 2 tot 5 mtr en van 5 tot L (7 mtr) verschillende doorsnede eigenschappen heeft.
 • Absolute afstand: afgeleide waarde, afhankelijk van de ingevoerde relatieve afstand. 
 • Doorsnede: definitie van de doorsnede. Door op de ... knop te drukken, verschijnt een nieuw dialoog waarin de doorsnede gedefinieerd kan worden. Doorsneden kunnen geparametriseerd worden ingegeven, of vanuit een bibliotheek worden geselecteerd. 

profielen2  prof

 

 • Deze dialoog verschijnt bij gebruik van de ... knop in de tabel. 
 • Door het vinkje Bi-materiaal aan te zetten, verschijnt een invoerveld voor:
 • hT: hoogte van de toplaag [m]
 • hB: hoogte van de breedplaat [m]
 • bB: breedte begin [m]
 • bE: breedte eind [m] (alleen van toepassing bij taps verlopende doorsneden)
 • MateriaalT: betonkwaliteit van de toplaag
 • MateriaalB: betonkwaliteit van de breedplaat 
 • R1000x(200+50): syntaxnaam die afgeleid is van dit invoervoorbeeld:

img

 

 • Indien de eigenschappen over de gehele strook gelijk zijn, kan worden volstaan met de ingave van L bij relatieve afstand. 
 • De syntaxnaam uit het invoerdialoog wordt getoond in de tabel.
 • Deze syntaxnaam kan ook direct in de tabel ingevoerd worden, zonder gebruikmaking van het invoerdialoog.

img

 

 • Wapening: standaardwaarde is Geen. Dan ontwerpt MatrixFloor® voorstellen voor wapening.
 • Er kan gebruik worden gemaakt van standaard wapeningsconfiguraties. Deze kunnen vooraf gedefinieerd worden in een bibliotheek. Als er een bibliotheek beschikbaar is, verschijnen deze opties in de keuzelijst bij Wapening.
 • Uitlijning: Als er sprake is van profieldoorsneden met een verschillende hoogte, kan via Uitlijning worden ingesteld hoe de betreffende doorsnede uitgelijnd moet worden ten opzichte van de vorige: bovenzijde gelijk, onderzijde gelijk of in de neutrale lijn.
 • Milieuklasse en dekking: Voor de Bovenzijde, Onderzijde en voor de Zijkant kunnen de milieuklasse en de dekking individueel worden ingesteld.

img

 

Element: 

 • Kwaliteit: keuzelijst voor de betonkwaliteit van de breedplaat.
 • Cement: keuzelijst voor de cementklasse van de breedplaat.
 • Oppervlakte: ruwheid van het aanhechtingsvlak: Zeer glad, glad, ruw of getand.
 • Beugels in prefab: beugelwapening draagt wel/niet bij aan de afschuifcapaciteit tussen de breedplaat en de toplaag.

 

Laag:

 • Kwaliteit: keuzelijst voor de betonkwaliteit van de toplaag
 • Cement: keuzelijst voor de cementklasse van de toplaag
 • f;ck;t0: betondrukspanning op tijdstip t0