Lagen

Met behulp van het Lagenbeheer kunnen verschillende lagen in of uitgeschakeld worden in de grafische afbeelding. Wanneer de lamp aanstaat, is de laag geactiveerd, wanneer de lamp uitstaat, is de laag niet geactiveerd.

Visibility properties: layers

 

Voorbeeld:

Layers: Isolines ON

Isolijnen AAN

layers: Isolines OFF, mesh ON

Isolijnen UIT, mesh AAN

 

Met een 3D visualisatie worden alle resultaten, zowel de vervorming als de momenten plus de dwarskrachten, getoond in 3D aanzicht:

layers: 3D visualization OFF

 

3D visualisatie UIT

Layers: 3D visualization ON

3D visualisatie AAN; de "speld" aangeven aan de boven- en onderkant geven de maximale en minimale waarde aan

 

Een vertex kan onderdeel uit maken van een profiel, oplegging, last o.i.d. De laag "Vertex label" is een globale instelling voor alle typen vertices, zoals hiervoor is omschreven. De instelling Profiel-, Oplegging- of Last label of elk ander label schakelt zowel de laag voor het label van het object aan als de laag voor het vertex label (indien de globale instelling voor Vertex label aan staat). Dit betekent, dat de vertex labels van een profiel, bijvoorbeeld, alleen zichtbaar zijn, wanneer beide "Vertex label" en "Profiel label" aan staan.

 

Voorbeeld:

In het geval als "Profiel label" laag wordt uitgeschakeld en de "Vertex label" laag is ingeschakeld, wordt de vertex label van de plaat profiel niet weergegeven. Alleen wanneer beide "Profiel label" en "Vertex label" lagen aan staan, wordt de vertex label weergegeven.

Layers: vertex label ON, section label OFF

Vertex label AAN, Profiel label UIT

 

Layers: vertex label ON, section label ON

Vertex label AAN, Profiel label AAN