Doorbuigingen

Het tabblad doorbuigingen is alleen beschikbaar indien de modules "Beton link FEM platen" (282), "Beton doorbuigingen FEM" (296) – deel uit maken van de licentie, het materiaal beton wordt gedefinieerd en de incidentele en momentane belastingcombinaties worden gepresenteerd. Daarnaast moet een "Geavanceerde berekening" worden uitgevoerd met als Uitgangspunt "FNL" en in het tabblad "Berekeningsopties" de juiste instelling "GGT berekenings methode" <NL berekening>.

 

UGT instellingen maken niet deel uit van de beton doorbuigingen

 

Waarde

Omschrijving

Positive and negative redistribution of deflection envelops

Omhullende + / Omhullende - keuzelijst items presenteren de verdeling van de doorbuigende omhullenden respectievelijk in de positieve en negatieve richting van de Z-as

wmax

Blijvende totale doorbuiging in Z (Z’)-richting, rekening houdend met de zeeg

wmax = (W1+ W2+ W3) - Wc [mm]

(W2 + W3)

Rekenwaarde van de bijkomende doorbuiging in Z (Z’)-richting (W2 + W3) [mm]

 

Doorbuigcontrole conform EN, NEN-EN, NBN-EN 1990 moet voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in EN, NEN-EN, NBN-EN 1990#A1.4.3.

 

De voorinstellingen van berekening aannames worden gedefinieerd in "Analyse instellingen":

Advanced analysis: Analysis settings (FNL analysis)

 

Wanneer men bij het berekenen van de betondoorbuigingen gebruik maakt van de optie "Korte en lange termijn" sigma-epsilon, betekent dat, dat er bij de definitie van incidentele en momentane belastingcombinaties rekeninggehouden wordt met kruipeffecten.

 

Deze effecten op basis van gemeenschappelijke resultaatwaarden, worden getoond in het tabblad Resultaten. Kies in de keuzelijst voor belastingcombinaties respectievelijk voor:

Waarde

Omschrijving

Qu.C.1[K.T.]

Resultaten van een Quasi-permanente belasting via een korte termijn σ-ε grafiek

Qu.C.1[L.T.]

Resultaten van een Quasi-permanente belasting via een lange termijn σ-ε grafiek

Qu.C.1[Kruip]

Resultaten van een Quasi-permanente belasting, er wordt rekening gehouden met kruipeffecten die de oorzaak zijn van het verschil tussen Lange en Korte termijn resultaten

Ka.C.[Kruip],

Fr.C.[Kruip]

Resultaten o.b.v. de Karakteristieke, cq Frequente belastingscombinaties waarbij rekening gehouden wordt met het kruip effect

Ka.C., Fr.C.

Resultaten o.b.v. de Karakteristieke, cq Frequente belastingscombinaties waarbij rekening gehouden wordt met de korte termijn variabele acties

 

Alle specifieke vervormingswaarden die onderdeel uitmaken van de doorbuigingen wmax (u;bij/u;eind) of (W2 + W3) worden getoond in de tab Vervormingen. Door een betreffende belastingscombinatie te kiezen, bijvoorbeeld Ka.C.2 of Fr.C. 2, worden de corresponderende waarden van wmax (u;bij/u;eind) of (W2 + W3) bij de isolijnen getoond:

Deflections wmax (u;add/u;end) or (w2+w3) chart

Gebruikmakend van de tooltip die getoond wordt door een bepaald punt van een EEM element via de muis aan te wijzen en vervolgens de rechtermuisknop in te drukken, is het mogelijk om de onderliggende tussenwaarden van  wmax (u;bij/u;eind) of (W2 + W3) in te zien:

wmax (u;add/u;end) or (W2 + W3) calculation tooltip

 

Keuzelijst selectie Qu.C.1 [K.T.], welke betrekking heeft op wmax (u;bij/u;eind) of (W2 + W3), waarbij de W3 component wordt berekend via de Qu.C.1 [K.T.] belastingscombinatie.

 

De berekening van doorbuigingen is een niet-lineair proces. De berekeningsopties worden beschreven in het tabblad "Analyse instellingen":

Advanced analysis: analysis settings

 

Default "Automatische" iteratie methode gebaseerd op een minimale hoeveelheid iteraties, verzekert convergentie met een minimale berekeningstijd.

 

Verandering van iteratiemethode in "Lineair" d.m.v. het manipuleren met het aantal iteraties om een optimale verhouding te krijgen tussen calculatietijd en acceptabele resultaten.

 

Niet lineaire berekening van doorbuigingen is default (GGT:Berekeningsmethode <NL analyse>). Indien gekozen wordt voor lineaire berekening van doorbuigingen (GGT: Berekeningsmethode <Lineaire elastisch>) dan is het niet mogelijk om de kruip en scheureffecten voorgeschreven door de EN, NEN-EN, NBN-EN 1990#A1.4.3. in rekening te brengen.

 

Berekeningsaannames:

De vervormingstoets met de toegepaste As;toe = As;ben(UGT) is gebaseerd op de FNL-resultaten, waarbij As;ben(UGT) is berekend op basis van de LE-resultaten. Vanwege de herverdeling van krachten die t.g.v. de FNL-berekening op kunnen treden, kan het voorkomen dat de As;toe niet voldoende is voor het evenwicht, waardoor de constructie bezwijkt. Bijvoorbeeld, na herverdeling van krachten kan een trekkracht ontstaan in een zone waar geen As;toe aanwezig is omdat As;toe = As;ben niet nodig was tijdens de LE-berekening. M.a.w. de betondoorsnede is volledig gescheurd (zou al kunnen bij 0.1 x de totale belasting) en de FNL-berekening stopt derhalve.