Beeldinstellingen

In het tabblad "Beeldinstellingen", kunnen de instellingen van de lagen worden beïnvloed in de velden letterkleur, lettergrootte, lijndikte, enz.

Voorbeeld 1:

Wanneer de default kleur van de plaat grijs is kan deze veranderd worden met behulp van de visualisatie instelling onder het item "Constructie", "Profiel", "Vorm":

Visibility options: section shape Visibility options: Plate shape in a default color

Standaard (grijs) gekleurde plaatvorm

Visibility options: Plate shape in a white color

Plaatvorm in een andere kleur (veranderd van grijs in wit)

 

Voorbeeld 2:

Dikte en kleur veranderen bij de rand van de plaat:

Visibility options: section shape Plate edge in a default (black) color with a thickness value 2.0

Plaatrand in een standaard (zwarte) kleur met een diktewaarde 2

Plate edge in a different color and thickness

Plaatrand in een andere kleur en dikte