Constructieafbeelding

De constructieafbeelding is alleen beschikbaar indien de module "Beton link FEM plaat" (282) – deel uit maakt van de licentie. Eisen: beton als materiaal en ten minste één fundamentele en/of bijzondere belastingscombinatie moeten worden gedefinieerd.

 

Zoom window Zoom in met venster:

Wordt gebruikt om de Constructie Afbeelding te vergroten. De grootte van de weergave kan variëren van 10% tot 500%. Nadat u deze knop hebt geselecteerd, wijst u een van de hoeken van de nieuwe weergave aan en sleept u de muis (terwijl u de muisknop ingedrukt houdt) naar de tweede hoek. Nadat u de muisknop hebt losgelaten, vergroot MatrixFrame® de nieuwe weergave. Locatie: Constructie Afbeelding

 

Fit to window Zoom alles:

Wordt gebruikt om de Constructie Afbeelding aan het grafische venster aan te passen. De gehele constructie kan maximaal worden vergroot, zodat deze de afmeting krijgt van het venster. De vergroting is afhankelijk van de afmeting van het Constructie Afbeelding venster. Locatie: Constructie Afbeelding

 

Dynamic view Dynamische rotatie: houd de linker muisknop ingedrukt en beweeg de cursor over het scherm

Wordt gebruikt om constructie afbeelding dynamisch te roteren. Deze afbeelding wordt uitgevoerd met behulp van de muis of door te drukken op de Omhoog/Omlaag toetsen of op de linker/rechter pijltoetsen. Locatie: Constructie Afbeelding / Virtueel model

 

View XY plane button Orthogonale afbeelding: XY-vlak aanzicht (bovenaanzicht)

Constructie afbeelding geprojecteerd in het XY-vlak (bovenaanzicht). Locatie: Constructie Afbeelding

 

Isometric view Isometrische afbeelding:

Wordt gebruikt om de isometrische weergave van een constructie te bekijken

 

Isometric view of a structure

Locatie: Constructie Afbeelding / Virtueel model

 

Local directions Lokale richtingen: wordt gebruikt om een veelhoekige zone toe te passen met voorgedefinieerde lokale richtingen

 

Combined moments X Combined moments Y   Gecombineerde momenten (Mx+Mxy, My+Mxy)

Wapeningsmoment ten behoeve van de vereiste wapening aan de onderkant/bovenkant in de X'-/Y'-richting [kNm/m]

 

Reinforcement Wapening: wordt gebruikt om meerlagige hoofd- en/of verdeelwapening in lokale richtingen of de gehele plaat toe te passen

 

 Required reinforcement As;req Bottom,X Benodigde wapening As;ben Onder,X: aan de onderkant in de X’-richting [mm2/m]

 

 Required reinforcement As;req Bottom,Y Benodigde wapening As;ben Onder,Y: aan de onderkant in de Y’-richting [mm2/m]

 

Required reinforcement As;req Top,X Benodigde wapening As;ben Boven,X: aan de bovenkant in de X’-richting [mm2/m]

 

Required reinforcement As;req Top,Y Benodigde wapening As;ben Boven,Y: aan de bovenkant in de Y’-richting [mm2/m]

 

As;req X   As;ben X:

Benodigde wapening in de lokale X’-richting [mm2/m]

 

As;req Y   As;ben Y:

Benodigde wapening in de lokale Y’-richting [mm2/m]

 

De berekening van de benodigde wapening is gebaseerd op de M-Kappa berekeningstheorie inclusief de niet-lineaire effecten van gewapend beton bij werkende normaalkracht en buigende momenten

 

Reinforcement legend Wapening legenda

 

Concrete shearcheck X Concrete shearcheck Y Concrete shearcheck uX Concrete shearcheck uY   Beton dwarskrachtcontrole (X, Y, uX, uY)

 

Value range  Bandbreedte:

Definieer de bandbreedte van de weergegeven resultaten

 

De constructieafbeelding functies: de definitie van de gebieden met zelfgedefinieerde richtingen en de definite van de wapening.

 

Definitie van de wapening is alleen mogelijk indien de FC/BC belastingcombinaties zijn berekend en indien de dropdown lijst items van de belastingcombinaties ingesteld zijn op "Omhullende"