Materiaal prijzen in calculatie met project artikelen

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe MatrixKozijn Hout omgaat met materiaal prijzen binnen de calculatie in combinatie met project artikelen.

Alle materiaalprijzen staan in de productentabel. De data van deze productentabel zitten in een SQL database. Veelal staat deze SQL database op een server, tenzij er maar 1 PC is. Dan staat deze SQL database op die ene PC (er is dan geen sprake van een netwerk omgeving).

Prijzen van materialen en nieuwe materialen worden ingevoerd via 'MatrixKozijn Productentabel'. Het teken van kozijnen gebeurd met 'MatrixKozijn Hout'.

Zodra MatrixKozijn Hout wordt opgestart wordt er een kopie gemaakt van de SQL database. Deze kopie komt in het bestand 'pt.sqlite' te staan. En dit bestand staat op de lokale PC (De PC waarop MatrixKozijn Hout is opgestart). Vervolgens werkt MatrixKozijn Hout met de gegevens zoals deze staan in het bestand pt.sqlite.

 

Voorbeeld

In de SQL database staat het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' met een prijs van € 50,--.

Vervolgens wordt MatrixKozijn Hout opgestart.

Dan wordt het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' gekopieerd van de SQL database naar het bestand pt.sqlite. In beide bestanden (SQL database en pt.sqlite) staat dan het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' met een prijs van € 50,--

Vervolgens wordt er een kozijn getekend met daarin het artikel 'Glas 5-15-4 HR++'. Nadat de tekening gereed is en de calculatie resultaten gegenereerd zijn kunnen alle artikelen die in het project zitten geïmporteerd worden als 'Project artikelen'.

 

x

 

Vervolgens wordt de prijs van het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' in de SQL database gewijzigd wordt van € 50,-- naar € 60,--, dit terwijl MatrixKozijn Hout niet wordt afgesloten en de prijs van het project artikel 'Glas 5-15-4 HR++' wordt aangepast naar € 40,--.

Hierna zal de prijs van het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' als volgt zijn:

  • In de SQL database           € 60,--
  • In het bestand pt.sqlite       € 50,--
  • Bij de projectartikelen         € 40,--

Als er nu een calculatie gemaakt wordt van dit werk zal de prijs van het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' € 40,-- bedragen, omdat er eerst gekeken wordt of er projectartikelen zijn en als die er niet zijn wordt gekeken naar het bestand pt.sqlite. In dit geval zijn er project artikelen aanwezig, vandaar € 40,--.

Vervolgens wordt besloten om de prijzen van alle 'project artikelen' in deze calculatie te updaten middels de button 'Update Artikelprijzen met gegevens uit de productentabel'.

 

x

Wat er dan gebeurd is dat alle project artikel prijzen ge-update worden vanuit het bestand 'pt.sqlite'.

Dus het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' zal nu weer een prijs hebben van € 50,--.

Dus als er dan opnieuw een calculatie van dit werk gemaakt wordt of van een ouder werk (zonder dat MatrixKozijn Hout eerst wordt afgesloten) zal de prijs in de calculatie van het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' € 50,-- bedragen.

Pas wanneer de calculatie gesloten wordt en er in MatrixKozijn Hout geklikt wordt op de button 'Verversen gegevens uit de productentabel' of MatrixKozijn Hout opnieuw wordt opgestart zal er voor het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' gerekend worden met de prijs van € 60,--.