Fases

(English) Door het gebruik van Fases kan een project worden onderverdeeld in diverse fases. Elke fase kan een aantal kozijnmerken bevatten met een specifiek aantal voor elk van deze merken. Voordat het project gecalculeerd wordt, kan een betreffende fase geselecteerd worden. Met de aantallen in deze fase zal het project dan gecalculeerd worden.

Het onderdeel fases bestaat uit 3 gedeeltes:

  • Het aanmaken van de fases

  • Het toekennen van merken en aantallen aan een betreffende fase

  • Een apart tabblad met een overzicht van alle aangemaakt fases met de betreffende merken en aantallen