Materiaal prijzen in calculatie zonder project artikelen

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe MatrixKozijn Hout omgaat met materiaal prijzen binnen de calculatie.

Alle materiaalprijzen staan in de productentabel. De data van deze productentabel zitten in een SQL database. Veelal staat deze SQL database op een server, tenzij er maar 1 PC is. Dan staat deze SQL database op die ene PC (er is dan geen sprake van een netwerk omgeving).

Prijzen van materialen en nieuwe materialen worden ingevoerd via 'MatrixKozijn Productentabel'. Het teken van kozijnen gebeurd met 'MatrixKozijn Hout'.

Zodra MatrixKozijn Hout wordt opgestart wordt er een kopie gemaakt van de SQL database. Deze kopie komt in het bestand 'pt.sqlite' te staan. En dit bestand staat op de lokale PC (De PC waarop MatrixKozijn Hout is opgestart). Vervolgens werkt MatrixKozijn Hout met de gegevens zoals deze staan in het bestand pt.sqlite.

 

Voorbeeld

In de SQL database staat het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' met een prijs van € 50,--.

Vervolgens wordt MatrixKozijn Hout opgestart.

Dan wordt het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' gekopieerd van de SQL database naar het bestand pt.sqlite. In beide bestanden (SQL database en pt.sqlite) staat dan het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' met een prijs van € 50,--

Terwijl MatrixKozijn Hout geopend is wordt ook MatrixKozijn Productentabel geopend, omdat de prijs van het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' door de leverancier verhoogd is naar € 60,-- en deze wijziging in de productentabel doorgevoerd moet worden.

Wordt er nu in MatrixKozijn Hout een kozijn getekend met daarin het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' dan rekent MatrixKozijn Hout nog steeds met € 50,-- voor het artikel 'Glas 5-15-4 HR++'.

Of stel je opent nu een oud project waarin ook het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' zit, ook nu wordt er voor dit artikel € 50,-- gerekend.

Dit komt omdat MatrixKozijn Hout de prijzen haalt uit het bestand pt.sqlite.

Pas wanneer alle projecten gesloten zijn en er geklikt is op de button 'Verversen gegevens uit de productentabel' zal MatrixKozijn Hout voor het artikel 'Glas 5-15-4 HR++' rekenen met de prijs van € 60,--.

 

x

 

Ook is het mogelijk om MatrixKozijn Hout af te sluiten en weer opnieuw op te starten. Want dan wordt opnieuw de data uit de SQL database gekopieerd naar het bestand 'pt.sqlite'.