Manuurcoëfficient

Stel u heeft in een merk activiteiten zitten voor vier kostenplaatsen en de begroting geeft de volgende resultaten:

Resultaten voor merk A

Kostenplaats 1

15 minuten

Kostenplaats 2

20 minuten

Kostenplaats 3

25 minuten

Kostenplaats 4

30 minuten

Instellen kostenplaatsen

Nu worden de kostenplaatsen zo ingesteld dat ze worden beinvloed door het opgegeven manuurcoëfficient:

Kostenplaatsen

Aan wordt gegeven dat Kostenplaats 1 volledig afhankelijk is van het manuurcoëfficient.

Kostenplaats 4 is totaal niet afhankelijk van het manuurcoëfficient.

Kostenplaatsen 2 en 3 zijn slechts gedeeltelijk afhankelijk.

Instellen manuurcoëfficient

Bij de Project Eigenschappen kan er een manuurcoëfficient worden ingegeven voor het gehele project.

Project Eigenschappen

In de merkenlijst kan er nu een manuurcoëfficient worden ingegeven voor merk A.
Na het opnieuw calculeren zullen de resultaten voor de kostenplaatsen hierop reageren.

Merkenlijst

In de Manuur Coëfficienten tabel kan er afhankelijk van de merk aantallen en het oppervlak een coëfficient worden aangegeven.

Tabel

Het manuurcoëfficient dat gebruikt wordt in de calculatie is het resultaat van de drie bovenstaande waardes:

Projectcoëfficient * Merkcoëfficient * Tabelcoëfficient = Manuurcoëfficient

In geval van bovenstaande instellingen zal een merk met een totaal aantal getekend+gespiegeld van 3 en een oppervlak van 1.5 m2 dus het volgende coëfficient krijgen:

0.90 * 1.50 * 0.99 = 1.34

Resultaten

Manuurcoëfficient = 1

Kostenplaatsen zullen de normale resulten hebben.

Kostenplaats 1

15 minuten

Kostenplaats 2

20 minuten

Kostenplaats 3

25 minuten

Kostenplaats 4

30 minuten

Manuurcoëfficient = 1.5

Het aangeven van een getal groter als 1 geeft aan dat de benodigde tijdsduur voor het produceren van het merk langer zal zijn.

Kostenplaats 1

1.5 * 15 = 22.5 minuten (1 + (100% van 0.5)

Kostenplaats 2

1.25 * 20 = 25 minuten (1 + (50% van 0.5))

Kostenplaats 3

1.1 * 25 = 27.5 minuten (1 + (20% van 0.5))

Kostenplaats 4

1 * 30 = 30 minuten (1 + (0% van 0.5)

Manuurcoëfficient = 0.75

Het aangeven van een getal groter als 1 geeft aan dat de benodigde tijdsduur voor het produceren van het merk korter zal zijn.

Kostenplaats 1

0.75 * 15 = 11.25 minuten (1 - (100% van (1 - 0.75))

Kostenplaats 2

0.875 * 20 = 17.5 minuten (1 - (50% van (1 – 0.75))

Kostenplaats 3

0.95 * 25 = 23.75 minuten (1 – (20% van (1-0.75))

Kostenplaats 4

1 * 30 = 30 minuten (1 – (0% van (1-0.75))

Het is niet mogelijk activiteiten te blokkeren door het aangeven een coëfficient van 0.
Het aangeven van een coëfficient van 0 zal dezelfde resultaten geven als een coëfficient van 1.