Houtprijzen

Rekenvoorbeelden voor Bruto houten profielen.

Strekkende meter prijzen

Voor het berekenen van de strekkende meter prijzen wordt bij het artikel Bruto houten profiel de Prijs/m1 ingegeven en de kolom Ruw Oppervlak (m2) op 0 gezet.

Strekkende meter prijzen

Zonder Afval percentage

Als voor de opgegeven Houtcode geen afvalpercentage is ingesteld dan zal de prijs op de begroting zijn:

Afvalpercentage

Met Afval percentage

Wordt er bij de Houtcodes in de productentabel of in het project bij Houtprijzen en Afval een afval percentage ingesteld, dan zal dit percentage over de totaalprijs worden berekend.
Hieronder een afdruk van de dialoog Houtprijzen en Afval met een Afval percentage van 15%

Percentage

Resultaat

Kubieke meter prijzen

Voor het bepalen van de Prijs/m3 wordt de kolom Prijs/m1 op 0 gezet en het Ruw Oppervlak (m2) ingevuld.

Kubieke meter prijzen

Het instellen van de kubieke meter prijs wordt gedaan in de dialoog Houtcodes in de productentabel en kan eventueel in het project nog worden aangepast voor een specifieke projectprijs.

Hieronder  een afdruk van de dialoog Houtcodes met een Prijs/m3 van 1040,- Euro voor de houtcode MER80x130.

Hooutcodes

Zonder Afval percentage

Als voor de opgegeven Houtcode geen afvalpercentage is ingesteld dan zal de prijs op de begroting zijn:

Ruw oppervlak

m1 * Ruw Opperlvak (m2) * Prijs/m3 = Totaalprijs
5.160 * 0.0104 = 0,054 * 1040,00 = 55,81

Met Afval percentage

Merk Afval Percentage

Combinatie prijzen

Wordt er zowel een Prijs/m1 als een Ruw oppervlak (m2) ingevuld dan is de totaalprijs het resultaat van beide berekeningen.

Combinatie Prijzen

Zonder Afval percentage

Resultaat zonder Afvalpercentage

Met Afval percentage

Resultaat met Afvalpercentage