Slankheid betonkolommen

Afhankelijk van de uiterste waarde voor slankheid, worden 2e orde effecten in rekening gebracht.

 

De uiterste slankheid van betonkolommen wordt berekend met inbegrip van van de verdeling van de buigende momenten, de kruipfactor en het wapeningspercentage volgens de EN (NEN-EN) 1992-1-1:2004#5.8.3.1.