Kolom voor geïsoleerde raamwerk

De stabiliteitsberekening van een betonnen kolom als deel van een geisoleerd raamwerk kunnen uitgevoerd worden in het MatrixTools® project Kolommen voor geisoleerd raamwerk.

 

Een van de factoren die invloed heeft op het knikgedrag van een kolom is de vorm van het uitwendige momenten diagram. Volgens de NEN-EN 1992-1-1 #5.8.8.2 is de momentwaarde de som van de 1e en 2e orde momenten. De originele EN1992-1-1 formule is uitgebreid met de bijgevoegde regel:

MEd=M0Ed+M2=Max(M0e+M2; M2; M01+0.5M2)

In de gebruikers interface van de interne krachten definitie zijn invoervelden met lasten aangemaakt. In een van deze velden wordt de normaalkracht waarde Nc;Ed gedefinieerd. De waarde kan negatief (druk) of positief (trek) zijn.

De momentwaarden op het einde van een kolom (M01; M02), in het midden van een kolom (Mmid) en de maximale waarden van het moment (MyMax; MzMax) kunnen worden toegekend voor beide knik assen Y en Z:

Bending moments

 

Belastingen van een kolom voor geïsoleerde raamwerk:

Loads of column for isolated frame   

 

Indien de waarde van My(z)Max nul is, dan wordt M0e berekend volgens de vergelijking (5.32) afhankelijk van de gegeven My(z)01 en My(z)02 waarden. Voor de nominale 2e orde moment berekening wordt de factor c = 8 gebruikt.

Indien de waarden van de eind momenten My(z)01 en My(z)02 ingesteld worden op nul, dan krijgt het 1e orde moment M0Ed dezelfde waarde als het maximale moment My(z)Max. Voor de 2e orde moment berekening wordt de factor c = 9,6 gebruikt.

Voor andere gevallen wordt het 1e orde moment M0Ed gelijkgesteld op een maximum van My(z)02 en My(z)Max en voor de 2e orde moment berekening wordt de factor c = π2 gebruikt.

Het nominale tweede orde moment wordt berekend volgens de formule (5.33).