Hoogte betondrukzone

Calculation assumptions for limit height of compression zone for members in bending

 

Onder voorwaarde dat vloeispanning in het wapeningsstaal wordt bereikt, wordt er een bovengrens aan de drukzone in het betonprofiel opgelegd. De berekeningsvoorschriften voor xu  staan in artikel NEN 6720 8.1.3 en gaan uit van de volgende restricties:

  • Er is sprake van zuivere buiging
  • Het profiel heeft een rechthoekige doorsnedevorm
  • Er wordt geen wapening meegenomen in de drukzone

Er is geen controle nodig voor deze grenswaarde van drukzone voor gedrukte staven en gedrongen liggers. De drukzone  kan kleiner worden door een limiet te stellen aan het maximale mm2 trekwapening.

 

Volgens  artikel EN 1992-1-1 en NEN-EN 1992-1-1 5.5 kan de grenshoogte van de drukzone worden berekend volgens de formules 5.10a en 5.10b door het inregelen van de parameter voor herverdeling δ = 1.0. Met deze grenswaarde voor de maximale drukzone kan de gerelateerde maximum hoeveelheid wapening worden berekend.

Bron: C.R. Braam, P. Lagendijk: Constructieleer Gewapend Beton, Cement & Beton Centrum, p.56, 2008