Betondekking

Voor wapeningsstaven dient een voldoende betondekking te worden aangehouden. Deze betondekking beschermt de wapening tegen negatieve invloeden en verzekert goede aanhechtingscondities voor de staven en de weerstand tegen brand.

 

De belangrijkste normatieve eisen voor standaard en voorgespannen wapening staan vermeld in de norm EN 1992-1-1 en de nationale bijlagen NEN-EN 1992-1-1 en/of NBN-EN 1992-1-1.  

 

Hieronder staan een aantal basisparameters vermeld t.b.v. de bepaling van de betondekking:

 

 • Constructie classificatie S1… S6 NEN/NBN-EN 1992-1-1 #4.4.1.2(5)
 • Milieuklasse X0… XS3 NEN/NBN-EN 1992-1-1 #4.4.1.2(5)
 • Details voor het storten (Oppervlakte structuur):
  • Oppervlakte kenmerken (geribbeld oppervlak, bewerkte korrel…) EN 1992-1-1 #4.4.1.2(11)
  • Betonnen gietvorm direct in de grond of in geprepareerde grond EN 1992-1-1 #4.4.1.3(4)
 • Specificatie van de toegepaste fabricage technologie:
  • Kwaliteitssysteem  (het monitoren van de betonnen dekking tijdens de fabricage) NEN/NBN-EN 1992-1-1 #4.4.1.3(3)
 • Diameter van de wapeningsstaven
 • Korrelafmeting

 

Op basis van deze parameters kan een minimale betondekking toegepast worden (EN 1992-1-1 (4.2) en/of een nominale benodigde dekking bepaald worden (EN 1992-1-1 (4.1). De rekenwaarde van de dekking mag niet lager zijn dan de berekende nominale dekking. Voor brandwerendheid berekeningen dienen aanvullende regels van de EN 1992-1-2 toegepast te worden.

 

Betondekking bij balken (a) en vloeren (b):

Concrete cover at beams and floors: