Doorsnede Mu capaciteit

In het gedeelte Algemeen worden de parameters van de opneembare capaciteit van de doorsnedeberekening Mu ingesteld.

 

Algemene opties:

Parameter

Eenheid

Omschrijving

Profielnaam

-

De profielen (parametrisch en standaard) worden ondersteund door EN 1992-1-1 en zijn gerelateerd aan nationale bijlagen zoals NEN-EN 1992-1-1. De items in de lijst Profielnaam in het dialoogvenster Profielendefinitie zijn afhankelijk van de geselecteerde code of/en nationale bijlage

Betonkwaliteit

-

Betonkwaliteit wordt gebruikt voor code controle berekening en ondersteund door EN 1993-1-1#Tabel 3.1 en gerelateerde nationale bijlagen zoals NEN-EN 1993-1-1#3.1. Genoemde punten in een materiaal keuzelijst zijn afhankelijk van de gekozen code en/of nationale bijlage

Constructiedeel

-

Constructiedeel betekent ligger of vloer

 

Wapening:

Parameter

Eenheid

Omschrijving

Staalkwaliteit

-

In de Wapeningslijst wordt de kwaliteit gedefinieerd van de wapening

Netten - Inclusief of exclusief wapeningsnetten voor beton

Verdeelwapening

mm

Beugelveld definieert de diameters van de beugels:

Conventional sign of stirrups diameter

Dekking boven/onder/flank

mm

Dekkingseigenschappen

 

Cover drawing

Milieuklasse boven/onder

-

De dekking is o.a. afhankelijk van de mileuklasse. Voor de definitie van de milieuklasse zie Milieuklasses

Cementklasse

-

Cementklasse betekent S – langeduur sterkte, N – normale duursterkte, R – korte duursterkte

 

Krachten:

De Normaalkracht Nc;Ed loodrecht op de dwarsdoorsnede van de ligger/vloer. Virtueel model van de Nc;Ed kracht in het 3D-object:

Axial force Nc;Ed

 

De N;Ed normaalkracht wordt als trekspanning aangenomen indien N;Ed>0. Als N;Ed<0 dan wordt deze als drukspanning verwerkt