Wapeningsgrafiek

De wapeningsgrafiek toont de relatie tussen wapeningshoeveelheden en de daarbij toelaatbare combinatie van het buigende moment en de normaalkracht in een doorsnede.

 

Wapeningsgrafiek absoluut, knop Reinforcement graph in absolute units 

Reinforcement graph (kN)

 

Verklaring van de grafiek:

 • Beton: toegepaste betonkwaliteit
 • Wapening: het toegepast wapeningstaal
 • h-d: de toegepaste dekking
 • N'Ed: de normaalkracht loodrecht op de dwarsdoorsnede van de doorsnede
 • Md: het buigende moment in de de doorsnede
 • w0: wapeningspercentage
 • As: hoeveelheid wapening

 

Wapeningsgrafiek relatief, knop Reinforcement graph in relative units

Reinforcement graph (relative)

 

Verklaring van de grafiek:

 • Beton: toegepaste betonkwaliteit
 • Wapening: het toegepast wapeningstaal
 • d/h: waarin h is de hoogte (rechthoekig) respectievelijk de diameter (rond) van de doorsnede. En d is de afstand vanaf de rand van de drukzone naar het middelpunt van de wapening 
 • N'Ed: de normaalkracht loodrecht op de dwarsdoorsnede van de doorsnede
 • Md: het buigende moment in de de doorsnede
 • w0: wapeningspercentage
 • As: hoeveelheid wapening
 • fcd: de betondruk capaciteit
 • Ac: het oppervlak van de doorsnede:
  • voor cirkelvormige doorsneden: Ac=pi*d²/4, waarin d is de diameter van de cirkel
  • voor rechthoekige doorsneden: Ac=b*h, waarin b is de breedte van de rechthoek, h is de lengte van de rechthoek

 

D parameter on the cross section of the column (top view)