Resultaten

Het gedeelte Resultaten wordt gebruikt voor de tonen van de berekeningsresultaten:

  • As;ben [mm²] - benodigde oppervlakte wapeningsstaal
  • w0 [%] - percentage verhouding tussen het oppervlakte wapeningsstaal en oppervlakte betondoorsnede
  • Xu [mm] - hoogte betondoorsnede van de drukzone:

Width of cross section compression zone (front view)

Hoogte betondoorsnede drukzone (frontaalaanzicht)

 

  • D - de afstand vanaf de rand van de drukzone tot aan het middelpunt van de wapening:

D parameter on the cross section of the column (top view)

D parameter op de dwarsdoorsnede van de kolom (bovenaanzicht)

 

  • Nt;Ed - normalkrachtwaarde uit het gedeelte Algemeen
  • My;Ed - buigendmoment om de y-as uit het gedeelte Algemeen
  • Mz;Ed - buigendmoment om de z-as uit het gedeelte Algemeen