Stramienen en grid

Een rekenmodel (staafmodel) wordt geschematiseerd door middel van knopen en staven. De knopen worden op coordinaten geplaatst. De staaf vormt de verbinding tussen de 2 knopen. Om de invoer te vereenvoudigen, kan gebruik worden gemaakt van stramienen. Het is niet verplicht om van stramienen gebruik te maken. Het maakt het invoeren in veel gevallen wel aanzienlijk eenvoudiger.

 

Er zijn 2 manieren van werken met stramienen:

  1. Stramienen kunnen vooraf worden gedefinieerd, waarna knopen/staven met behulp van een "snap" functie tegen stramienen aan geklikt kunnen worden.
  2. Het model wordt op grid punten geschetst, waarbij MatrixFrame® automatisch stramienen genereert. Door achteraf de stramienen van de juiste maten te voorzien, kan het rekenmodel met minder handelingen, met de juiste maatvoering worden ingevoerd.  

1. Handmatige definitie van stramienen

Voorbeeld:

Stramien

 

Stramienen kunnen relatief (tussenmaten) of absoluut worden ingevoerd. Bij definitie van de stramienen kan dit worden ingesteld.

 

stramien Stramienen in X-richting met relatieve maatvoering
stramien Stramienen in X-richting met met absolute maatvoering
stramien Stramienen in Z-richting met relatieve maatvoering
stramien Stramienen in Z-richting met absolute maatvoering

 

2. Automatisch genereren van stramienen

stramien Controleer of de volgende knop geactiveerd is.
Default staat deze knop aan.

Start met het vrij schetsen van het staafmodel door de begin- en de eindpunten van een staaf op de grid punten te klikken. Zorg er daarbij voor dat knopen die boven elkaar moeten komen te liggen, ook boven elkaar geschetst worden. Zorg er ook voor dat knopen die op dezelfde hoogte moeten komen te liggen, ook naast elkaar geschetst worden.

 

Tijdens het schetsen wordt het staafmodel automatisch van stramienlijnen en maatlijnen voorzien. Als de vrije schets gereed is, kunnen de waarden in de tabel van de 'Defintie Stramienen' worden aangepast. Net als bij de handmatige invoer van stramienen, kan ook nu worden gekozen tussen relatieve of absolute stramienmaten.

 

Grid

grid

Het grid is een raster met punten in de grafische weergave van het rekenmodel. Het grid is instelbaar onder de Weergave-instellingen aan de rechterzijde van het beeldscherm:

  • Tabblad Beeldinstellingen: de kleur en de grid afstand kan worden ingesteld. Default staat de afstand op 1x1 meter.
  • Tabblad Lagen: hier kan het grid aan of uit worden gezet. Default staat het grid aan.

 

grid

Speciale functies:

  • Snap naar staaf: Tijdens het vrij schetsen wordt naar dichtst bijzijnde knopen of staven gesnapt.
  • Snap naar stramien: Er wordt naar het dichtst bijzijnde stramien gesnapt.
  • Snap naar grid: Er wordt naar het dichtst bijzijnde gridpunt gesnapt.
  • Deze 3 schakelaars kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt.