Aansluiting

Aansluiting definitie

Het definiëren van een elastische aansluiting is nu mogelijk:

  • op de hybride constructie 2D-Balkrooster / Plaat.

 

Door gebruik te maken van discrete (reken) modellering, wordt de aansluiting tussen balken en platen behandeld als de versteviging tussen knooppunten van het discrete (reken) model:

 

Connectivity between structural beams and plates

 

Dezelfde interpretatie van interactie verschijnt door de aansluiting van de structurele delen van de plaat te modelleren:

 

Connectivity of the structural parts of the slab

 

Elastische verbinding van de aansluiting brengt over de gehele lengte een flexibele verbinding tot stand tussen knooppunten, volgens het globale coördinatensysteem.

 

De eigenschappen van de aansluiting worden beschreven middels definitie van de stijfheden over de connectiviteitsverbinding  over de gehele lengte als:

Ex – axiale stijfheid over de gehele lengte connectiviteit in de globale X-richting [kN];

Ey – axiale stijfheid over de gehele lengte connectiviteit in de globale Y-richting [kN];

Ez – axiale stijfheid over de gehele lengte connectiviteit in de globale Z -richting [kN].

 

De axiale stijfheid beschreven als "Vast" als aansluiting tussen plaat / strook, kan worden berekend als:

Axial stiffness as "fixed" connectivity joint between plate/slab

 

waar:

E – Elasticiteitsmodulus [Pa];

h – Dikte van de plaat / strook;

v – Poisson ratio.

 

De buigstijfheid beschreven als "vaste" als aansluiting tussen plaat / strook kan worden berekend als:

Flexural stiffness as "fixed" connectivity joint between plate/slab

 

De stijfheidsgrootheden van de aansluiting, gedefinieerd in het bereik tussen nul en "vast", beschrijft een semi-stijve aansluiting, terwijl de gedefinieerde nulwaarde(n) – een minder stijve (vrije) aansluiting.

 

Elastische balk-op-plaat aansluitingseigenschappen kunnen alleen worden toegepast op de constructieve balkelement(en)

 

Elastische plaat-op-plaat aansluitingseigenschappen kunnen alleen op de constructieve plaatelement(en) worden toegepast door de polylijn te selecteren / maken, waaraan de plaat-naar-plaat aansluiting moet worden toegewezen

 

Plaatsing van de opleggingen (op de balk of op de plaat / strook) heeft invloed op de interpretatie van de berekeningsresultaten van de aansluiting:
Placement of the supports on the beam or on the plate/slab