Wapening definitie t.b.v. de FNL berekening

Plaatsing van de toegepaste wapening op de doorsnede:

 

Horizontale plaatsing

Tijdens de berekening is de horizontale plaatsing van de wapening niet belangrijk voor 2D-Raamwerk en 2D-Balkrooster projecten.

Horizontal reinforcement positioning for FNL calculation

 

Vertikale plaatsing

Vertical reinforcement positioning for FNL calculation

 

De invoer van FNL berekening is alleen mogelijk indien de licenties van de Technische modules Nr. 126, 127, 128 zijn aangeschaft

 

Maatvoering eenheden

Maatvoering

Maatvoering eenheden

Opmerkingen

Wapening/beugels diameter

[mm]

 

Wapening plaatsing

[staven], [mm²], [w%]

Afhankelijk van de toegepaste maatvoering in het dialoogvenster Opties

Beton dekking

[mm]