Knopen en staven

Een constructief element binnen een staafmodel bestaat uit een staaf, met een knoop aan het begin (knoop B) en een knoop aan het einde (knoop E). Knopen en staven kunnen op 2 manieren worden gedefinieerd:

 • Door het handmatig invoeren van de coordinaten van de knoop in de knopentabel, gevolgd door het handmatig invoeren van staven tussen 2 knopen.
 • Door het vrij schetsen van knopen en staven met behulp van de muis, gebruikmakend van de "snap" naar grid, stramienen of andere staven & knopen.

Voorbeeld:

knopen en staven

 

knopen

Gegevens van knopen:

 • Knoop label: voorvoegsel "K" met een volgnummer
 • Coordinaten: een X en een Z waarde (2D-raamwerk)
 • Referentie: als een knoop samenvalt met een stramien, wordt dit in de kolom Ref. vermeld 

Gegevens van staven:

 • Staaf label: voorvoegsel "S" met een volgnummer
 • Knoop B: de begin knoop van de staaf
 • Knoop E: de eind knoop van de staaf
 • Omschrijving: optioneel
 • Splits op kruispunt: door het vinkje op ten minste twee kruisende staven in te schakelen, wordt een knooppunt gemaakt op de kruising zonder de staven in afzonderlijke delen te verdelen (in tegenstelling tot de functionaliteit van "Staven koppelen"). Indien een van de twee kruisende elementen is uitgeschakeld, wordt er geen kruising gegenereerd.
Om knooppunten die m.b.v. "Splits op kruispunt" zijn gemaakt op de constructie weer te geven, de "Splits op kruispunt" laag moet worden geactiveerd in de Weergave-instellingen:

 

 

Toevoegen, verwijderen en wijzigen van knopen en staven

knopen staven

 

Functies:

 • Staaf toevoegen: opdracht waarmee knopen en staven toegevoegd kunnen worden.
 • Staaf verwijderen: opdracht waarmee een knoop of een staaf verwijderd kan worden. Indien meerdere knopen en/of staven geselecteerd zijn, worden deze allen verwijderd.
staven delen

 

Speciale functies:

 • Staven koppelen: als staven elkaar kruisen, worden de staven automatisch opgedeeld en voorzien van een knoop op het kruispunt. 
 • De knop is een aan/uit schakelaar. Default staat deze aan. Indien de knop niet aan staat, worden staven niet automatisch gekoppeld.
 • Achteraf kunnen 2 staven alsnog worden verbonden. Maak een selectie van beide staven en zet de knop aan. Bevestig dat er gekoppeld moet worden.

opdelenopdelen

Speciale functies:

 • Staven opdelen: een staaf kan achteraf worden opgedeeld in meerdere knopen en staven. Zodra een staaf geselecteerd is, wordt de knop Opdelen staven actief.
 • Opdelen dan door het ingeven van een afstand van de beginknoop (knoop B), gevolgd door het aantal delen. Als het aantal delen >1, wordt over dezelfde afstand de opdeling herhaald.
 • Richting: Default wordt de afstand uitgezet langs de lokale staaf-as. Optioneel kan de afstand in de globale richting worden uitgezet.
 • Delen: Hiermee wordt een staaf in X gelijke delen opgedeeld

 

Selecties en functies via de rechter muis toets

Via de rechter muist toets zijn er nog meer functies beschikbaar voor het wijzigen en bewerken van rekenmodellen. Deze functies kunnen op individuele knopen en staven worden toegepast, maar ook op groepen (selecties) van knopen en staven. Daarom wordt nu eerst de Selectie functie uitgelegd:

selecties

Selectie filters:

 • Default kunnen zowel knopen als staven worden geselecteerd.
 • Indien gewenst, kan een van beide opties uitgeschakeld worden.
selecties

 

selecties

Selectie opties:

 • Door een enkele knoop of staaf aan te klikken, wordt deze geselecteerd. Geselecteerde onderdelen kleuren rood.
 • De selectieset kan worden uitgebreid door meerdere knopen of staven aan te klikken, terwijl de shift of de ctrl toets ingedrukt wordt gehouden. 
 • Trek een kader, waarbij knopen of staven geheel in het kader vallen. (window) Beweeg de muis daarbij van links naar rechts. Het kader heeft een getrokken lijn.
 • Trek een kader waarbij knopen of staven geheel of gedeeltelijk in het kader vallen. (crossing) Beweeg de muis daarbij van rechts naar links. Het kader heeft een gestippelde lijn.
 • Deze verschillende selectie mogelijkheden kunnen gelijktijdig worden toegepast.
rechter muis

Rechter muis toets functies:

 • Omkeren staafrichting: wijzigt de lokale orientatie van een staaf. Het omkeren kan volgens de lokale of globale orientatie. Lokaal wisselt altijd knoop B en E. Globaal houdt rekening met de globale hoofdrichtingen. Let op: dit kan van grote invloed zijn op reeds aangebrachte belastingen.
 • Kopieer: Kopieert een selectie vanaf een oorsprong (knoop of coordinaat)
 • Plakken: Plakt de selectie op een gewenst punt (knoop of coordinaat)
 • Verwijder: Verwijderen van een selectie
 • Opdelen: Opdelen van een selectie in meerdere staven, met naar keuze gelijke of ongelijke lengten.
 • Verplaats: Verplaatsen van een selectie. De verplaatsing kan over een relatieve of een absolute afstand worden uitgevoerd. 
 • Samenvoegen: kan meerdere staven die in elkaars verlengde liggen samenvoegen tot een staaf.
 • Samenvoegen met excentriciteiten: n.t.b.
 • Verbind met: Verlengt een staaf tot een aangewezen staaf en maakt een tussenknoop op het snijpunt. 
 • Maak parallel met: Roteert een staaf zodanig dat deze parallel komt met een aangewezen staaf. De beginknoop (knoop B) blijft daarbij op zijn oorspronkelijke positie. 

De overige functies zijn snelkoppelingen naar onderwerpen die in de betreffende hoofdstukken worden behandeld.