Versie 5.5: Highlights

Wat is nieuw in MatrixFrame® versie 5.5

Elke nieuwe versie van MatrixFrame bevat verbeteringen en uitbreidingen om nog sneller, beter en plezieriger te construeren. De volgende onderwerpen zijn nieuw in MatrixFrame® versie 5.5:

  1. MatrixLigger®
  2. Koppeling met Microsoft Excel
  3. Koppeling met andere applicaties (OpenAPI en MXML)
  4. Geïntegreerde balkroosters en FEM platen
  5. Verbeterde productentabel 

MatrixLigger®

MatrixFrame® kent al lange tijd het projecttype "1D-liggers", ook wel "Doorgaande liggers" genoemd. Deze optie is een generiek rekenprogramma voor liggers dat voor vele doeleinden ingezet kan worden. Constructeurs in de prefab betonindustrie rekenen dagelijks vele vloer- en balksystemen uit. Vanuit de behoefte om te kunnen beschikken over snelle en efficiënte rekensoftware voor vaak voorkomende liggervormige constructies heeft Matrix Software een speciale variant ontwikkeld: MatrixLigger® (afgekort: MxLigger) 

 

MatrixLigger® is voorzien van diverse nieuwe opties om snel en efficiënt te kunnen ontwerpen. In de eerste plaats kunnen alle vloeren en liggers binnen een bouwwerk binnen hetzelfde projectbestand ingevoerd worden. Hierdoor kunnen berekeningen en de rapportage voor een geheel bouwwerk binnen dezelfde ontwerpberekening worden beheerd. Daarnaast is MatrixLigger® van diverse nieuwe rekenopties voorzien, zoals rekenen met voorspanning, wapeningsontwerp op basis van doorbuiging, toetsing op brandwerendheid voor vloeren rekening houdend met de aanstraling van wapening per laag. 

 

Voor MatrixLigger® is een afzonderlijke kennisbank beschikbaar.

Koppeling met Microsoft Excel

MatrixFrame® beschikt over een koppeling met Microsoft Excel. De koppeling is gebaseerd op de OpenAPI, die in het volgende onderwerp verder wordt besproken. Gebruikers kunnen binnen Excel zelf een rekenblad ontwerpen, die de benodigde invoerparameters voor een MatrixFrame® berekening klaar zet. Zodra er op de rekenknop gedrukt wordt, worden de gegevens berekend in MatrixFrame® en worden de resultaten weer afgegeven aan Excel. De gebruiker kan vervolgens zelf bepalen wat er binnen Excel mee gedaan wordt. Bijvoorbeeld voor een vervolgberekening, of bijvoorbeeld voor de rapportage. 

Koppeling met andere applicaties (OpenAPI en MXML)

MatrixFrame® beschikt over een OpenAPI. Hiermee is er toegang tot de rekenprocessen van MatrixFrame®, zonder dat er verplicht gebruik moet worden gemaakt van de user-interface van MatrixFrame®. Dit biedt de mogelijkheid om vanuit andere applicaties gebruik te maken van de rekenprocessen binnen MatrixFrame. In versie 5.5 zijn voor de OpenAPI beschikbaar:

  • Invoer van geometrie en belastingen.
  • Generatie van belastingen, belastinggevallen en belastingcombinaties.
  • mechanicaberekeningen.
  • Doorsnede toetsingen voor staal en houtconstructies.

In komende versies of service packs wordt de functionaliteit van de MatrixFrame® OpenAPI stap voor stap uitgebouwd.

 

Een tweede onderdeel van de open structuur van MatrixFrame® wordt gevormd door het MXML dataformaat. Dit is een op XML gebaseerd formaat, voorzien van enkele specifieke Matrix functies. Het MXML is onderdeel van de OpenAPI functionaliteit, maar kan ook separaat worden toegepast voor de invoer en uitvoer van MatrixFrame®.

 

Voor meer informatie, zie de kennisbank

Geintegreerde balkroosters en FEM platen

Vanaf versie 5.5 is het mogelijk om FEM platen te berekenen inclusief te geïntegreerde balk/liggervormige constructiedelen. Hiervoor is de functionaliteit van de projecttypen balkroosters en FEM platen met elkaar geïntegreerd. Het is mogelijk om balken een geintegreerd onderdeel te laten zijn van de vloeren. Ook is het mogelijk om de balken enkel als een ondersteuning in de berekening te betrekken. 

Verbeterde productentabel 

De Matrix Productentabel (afgekort: Matrix PT) is de bibliotheek met alle profiel- en materiaalgegevens. De Productentabel is vernieuwd. Het is nu eenvoudiger geworden om eigen profielen en materialen aan de bibliotheek toe te voegen. Daarnaast is het eenvoudiger geworden om statische waarden van profielen zelf te beheren. In voorgaande versies werden waarden berekend, waar mogelijk. Op verzoek van gebruikers zijn er nu meer opties gekomen om de profielgegevens handmatig te beheren. Tot slot is de Productentabel er op voorbereid om resultaten van de MatrixTools® Doorsnede module op te kunnen slaan, zodat deze gegevens binnen MatrixFrame® toegepast kunnen worden.