Versie 6.0: Highlights

Wat is nieuw in versie 6.0

Elke nieuwe versie van MatrixFrame® bevat verbeteringen en uitbreidingen om nog sneller, beter, efficienter en plezieriger te construeren. Hieronder de highlights van de belangrijkste vernieuwingen in MatrixFrame® versie 6.0. In de 'Release notes' staan alle verbeteringen en wijzingen beschreven.

 

  1. Het nieuwe rapportsysteem
  2. Het modelleren met constructiedelen
  3. De geheel vernieuwde section editor
  4. De betonmodule voor 3D raamwerken
  5. De Belgische norm voor beton

Het nieuwe rapportsysteem

MatrixFrame versie 6.0 is voorzien van een geheel nieuw rapportsysteem. Voorheen werd gebruikt gemaakt van de 'third party tool' Crystal Reports. Met ingang van deze versie beschikt MatrixFrame over een geheel eigen rapportsysteem, dat modern, snel en flexibel is voor gebruikers, en dat volledig door Matrx zelf ontwikkeld is op basis van moderne technologie. Hierdoor is het eenvoudiger te beheren en kan nog beter ingespeeld worden op behoeften van de gebruikers. Daarnaast is het vanwege de nieuwe technologie duurzaam voor de toekomst. In onderstaande video wordt de werking van het nieuwe rapportsysteem uitgelegd:   

 

 

Modelleren met constructiedelen

MatrixFrame 2D en 3D raamwerken is gebaseerd op het modelleren van knopen en staven. Kruisende balken of kolommen zijn altijd voorzien van een tussenknoop om daarmee de overdracht van de krachtswerkingen en de verplaatsingen te kunnen berekenen.

 

MatrixFrame 1D ligger en 2D balkroosters daarentegen, beschikken al vele jaren over de optie om liggers in te voeren, waarbij de invoer van de belastingen gerelateerd is aan de liggerelementen (constructiedelen) en niet aan de individuele staven tussen de knopen c.q. opleggingen. En de opleggingen kunnen relatief worden ingevoerd en kunnen vrij worden verschoven onder deze liggers. Dit heeft diverse voordelen. Enerzijds omdat de ligger en de belastingen eenvoudiger te modelleren zijn. Anderzijds omdat het flexibel is en eenvoudiger in gebruik om te komen tot een optimale constructie.  

 

Versie 6.0 beschikt nu over de mogelijkheid om het modelleren van constructiedelen toe te passen. Hieronder een video met uitleg.

 

 

Nieuwe section editor

MatrixTools versie 6.0 beschikt over een geheel nieuwe Section Editor. Voor meer informatie, ga naar de release notes.

Betonmodule voor 3D-raamwerken

Het is nu ook mogelijk om een betonberekening uit te voeren binnen MatrixFrame - 3D raamwerken. Alle kolommen worden gedimensioneerd op basis van de normaalkrachten met de buigende momenten om beide assen. Alle liggers worden gedimensioneerd op basis van de Nx, My en de Vz krachtswerkingen.

Belgische norm voor beton

MatrixFrame beschikte al langere tijd over ondersteuning voor de Belgische norm voor staal en hout. MatrixFrame versie 6.0 ondersteunt nu ook de betonberekening volgens de Belgische norm.