Versie 6.0: Release notes

Release notes MatrixFrame® versie 6.0-SP4

Verwerkt in versie 6.0-SP4 (Oktober 2023)


MatrixLigger

De Montagefase is gewijzigd om specifiek van invloed te zijn op secties met een druklaag. De standaardinstellingen voor deze fase zijn gewijzigd, waarbij het eigen gewicht nu standaard wordt berekend, rekening houdend met de druklaag. De analysecalculaties en codecontroles in de Montagefase worden nu, standaard, uitgevoerd met alleen het onderste deel van de sectie, zonder rekening te houden met de druklaag. Deze instellingen kunnen op projectniveau worden aangepast met behulp van de instellingen voor de Montagefase.

 

Bugfixes:

MatrixFrame® Algemeen

 • Oplossing voor een probleem waarbij de M/Phi-diagramberekening verschillende zwaai- en/of geschoorde diagramlijnen weergaf voor vergelijkbare scenario's, zodat consistente resultaten worden gegarandeerd.
 • Implementatie van een controle op de dikte van de sectie in Toolbox: Staal, Koppelingen van Leden en MxFrame: Staal. Waarschuwingen verschijnen nu in tooltips en rapporten wanneer de web- of flensdikte minder is dan 3 mm, om te voldoen aan de normen van NEN-EN 1993-1-1.
 • Oplossing voor het probleem van gemengde spannings-compressie-identificaties in rapporten over knooppunten en ledengrondreacties, om nauwkeurige en duidelijke rapportage te waarborgen.
 • Oplossing voor het probleem waarbij de tabel met de knooppuntverbindingen niet werd weergegeven bij gebruik van de functie Knooppuntverbindingen. Dit probleem kwam af en toe voor, maar de oplossing zorgt ervoor dat de tabel met knooppuntverbindingen correct functioneert.
 • Oplossing voor een probleem waarbij het wijzigen van de zichtbaarheidsopties voor decimalen in p-belastingen ervoor zorgde dat de belasting ongeldig werd; dit probleem werd geïdentificeerd wanneer het aantal decimalen voor belastingen werd gewijzigd van 1 naar 2 decimalen, wat resulteerde in een rode markering van de belasting.

 

Matrix Tools

 • Het voorkomt nu het gebruik van secties met variërende flensdiktes om ontwerpprecisie en consistentie te verbeteren.
 • Verwijderde de "Oppervlakte" cel en bijschrift uit de interface voor brandberekeningen van de toolbox, wat zorgt voor een schonere en gestroomlijndere gebruikerservaring.
 • Oplossing voor het probleem waarbij de ontwerpmomenten voor het bijgevoegde voorbeeld verkeerd werden berekend als +- (boven/onder) waarden, om te voldoen aan de vereisten van GTB Tabel I-4.

Release notes MatrixFrame® versie 6.0-SP3

Verwerkt in versie 6.0-SP3 (juni 2023)


Matrixligger

Ontdek de nieuwste functie in MatrixLigger! Nu kun je ervoor kiezen om de reactiekracht (puntlast) vanuit de raveling niet mee te rekenen op de plaat. Dit geeft je meer flexibiliteit bij het ontwerpen van plaatconstructies, omdat je specifieke steunpunten kunt uitsluiten zonder de algehele stabiliteit in gevaar te brengen. Profiteer van deze handige optie om nauwkeurigere en gepersonaliseerde ontwerpen te maken. Ervaar een verbeterde efficiëntie en controle over je liggerontwerp met MatrixLigger's nieuwe functionaliteit.

Interoperabiliteit Revit

MatrixFrame en Revit 2023 integratie: efficiënte samenwerking tussen modelleurs en constructeurs. Importeer naadloos Revit-modellen in MatrixFrame voor gestroomlijnde communicatie en gegevensoverdracht. Analytische lijnen in Revit worden automatisch omgezet naar MXML-bestanden. Voer berekeningen uit en maak ontwerpaanpassingen in MatrixFrame met behulp van geïmporteerde Revit-modellen. Bijgewerkte profielen en materialen kunnen moeiteloos teruggestuurd worden naar Revit. Reactiekrachten die in MatrixFrame worden berekend, kunnen automatisch op tekeningen in Revit worden geplaatst. Daarnaast worden steunpunten in MatrixFrame omgezet naar palen in Revit, waardoor nauwkeurige modellering van de constructie mogelijk is. Vereenvoudig constructieve ontwerpprocessen en verbeter de samenwerking tussen modelleurs en constructeurs. Met de MatrixFrame en Revit-integratie kunnen teams efficiënter werken en sneller tot hoogwaardige constructieve ontwerpen komen.

Interoperabiliteit Excel

Gebruik Excel om MatrixFrame uit te breiden: ontdek de kracht van XML-bestanden. Een MXML (Matrix XML) bestand stelt je in staat om Excel-gegevens naadloos uit te wisselen met andere systemen. XML biedt een gestructureerde en platformonafhankelijke manier om gegevens op te slaan. Met behulp van een XML-parser zoals de MSXML-bibliotheek kun je bestaande MXML-bestanden in Excel laden en specifieke XML-elementen en attributen selecteren. Koppel vervolgens eenvoudig de Excel-gegevens aan de geselecteerde XML-elementen en attributen met behulp van formules of VBA-code. Bewaar het bijgewerkte XML-bestand en maak je wijzigingen permanent. Hoewel het vullen van een bestaand MXML-bestand met Excel-gegevens uitdagend kan zijn, biedt het de mogelijkheid om efficiënt en nauwkeurig te werken aan complexe XML-structuren. Werk samen met ervaren ontwikkelaars of maak gebruik van bestaande bibliotheken en tools om optimaal gebruik te maken van deze functionaliteit.

Rapporten 

We hebben enkele recente verbeteringen doorgevoerd in het rapportagesysteem van MatrixFrame om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. We begrijpen dat onze klanten in het verleden problemen hebben ervaren met het systeem en we zijn ons daar zeer van bewust. Daarom zijn we momenteel intensief bezig met aanpassingen om het rapportagesysteem duidelijker en gebruiksvriendelijker te maken. We waarderen de feedback van onze klanten enorm en werken hard om aan hun behoeften te voldoen. Ons toegewijde team blijft het systeem voortdurend ontwikkelen en updaten om de functionaliteit en betrouwbaarheid te verbeteren. We bedanken onze klanten voor hun geduld en vertrouwen en zetten ons in om hen een positieve en verbeterde ervaring te bieden met het rapportagesysteem van MatrixFrame.

Bugfixes:

MatrixFrame® Algemeen

 • Bij het exporteren van paalfunderingstekeningen konden er problemen optreden, zoals ontbrekende MAAT_FUND dimensiestijlen en een te kleine schaal, waardoor AutoCAD geen tekening weergeeft.
 • Bij het genereren van wateraccumulatie werd de verkeerde toog (camber) toegepast.
 • De omtrek van RHS-profielen met een buitenradius werd onjuist berekend.
 • Betonnen constructieve leden werden niet correct samengevoegd.
 • De visualisatie van het eigen gewicht van een constructie met een taps toelopende breedte van de sectie werd verkeerd weergegeven.
 • De positie van palen in een palentekening werd niet correct weergegeven.
 • Bij het genereren van tekeningen in het betonmodule was het niet mogelijk om de schaal te selecteren nadat deze was ingesteld op "Aangepast".
 • Het circulaire plaatontwerp voor de kolombasisverbinding was uitgeschakeld.
 • Bij de berekening van de dwarskrachtrek van een gewapend betonnen element ontstond er een probleem bij het definiëren van de wapeningsstaven met de notatie 1.5R8-200.
 • Verschillend gedrag bij het openen met bCanCalculateAfterLoad="1" en bij het handmatig genereren van LCombs.

Rapporten

 • De maximale waarden van de enveloppen moeten blauw worden weergegeven in het raster en vetgedrukt in het rapport.
 • Het rapport 'Steel cross check' is leeg wanneer het vanuit MxFrame wordt gestart.
 • Er was een situatie waarbij de rapportopties voor interne krachten niet werkten.
 • Bij de weergave van afbeeldingen van de combinaties "Characteristic Ch.C.(w1)" en "Frequent Fr.C.(w1)" werden de waarden getoond die niet behoren tot de genoemde combinaties.
 • Wanneer de toolbox werd geactiveerd in rapporten, crasht het programma 2D FEM.

Matrix Tools

 • GEO crashde bij het importeren van een document met onjuiste gegevens.
 • Bij de Cross-calculation MVT trad een onverwachte vergroting van het venstergrootte op.
 • In de Cross M+N-ratio werd Med/(fcdAc) niet berekend als Ned gelijk is aan 0.

Einde release notes v6.0-SP3

Release notes MatrixFrame® versie 6.0-SP2

Verwerkt in versie 6.0-SP2 (maart 2023)


MatrixFrame® Algemeen

 • Tijdens invoegen van een (deel)constructie werden lasten en belastinggevallen altijd toegevoegd. Vanaf nu worden identieke belastinggevallen samengevoegd.
 • Bij een aantal belastingen werden geen maatlijnen meer geplaatst. Dit is is verbeterd.
 • In een aantal gevallen werd de P-last decompositie niet correct uitgevoerd. Dit is verholpen.

Rapporten

 • Er is een nieuwe selectie optie toegevoegd om zowel het gehele model als een selectie van het model via de camera optie in het rapport op te kunnen nemen.
 • De default print setttings for staalverbindingen zijn verbeterd.
 • Op een aantal plekken van de nederlandstalige rapporten stonden nog engelse teksten. Dit is opgelost.
 • Verschaling van afbeeldingen resulteerde soms in vervorming van de afbeelding of grote witte tussenruimtes. Dit is verbeterd.
 • Het opdelen van mechanica en betonafbeeldingen, om over meerdere regels af te drukken, is verbeterd.

MatrixTools®

 • Voor metselwerkberekeningen zijn een aantal nieuwe afbeeldingen t.b.v. de rapporten toegevoegd.

Betoncontrole

 • Het dialoog voor de betondekking is uitgebreid met een [...] knop om de sterkteklasse te kunnen bepalen.
 • Binnen MatrixLigger was de dwarskracht niet altijd symmetrisch rondom sparingen of inkassingen. Dit is gecorrigeerd.
 • Berekening van de dwarskracht binnen MatrixLigger is verbeterd.

Staalverbindingen

 • De hoek van haakankers kan nu van 90 tot 150 graden worden ingevoerd.
 • In een aantal gevallen werden identieke staalverbindingen dubbel afgedrukt. Dit is verholpen.

Staalcontrole

 • In een aantal gevallen was bij geroteerde staalprofielen de toetsing brandwerendheid niet correct. Dit is verholpen.

MatrixLigger®

 • Het invoer grid is uitgebreid met een check van de voorspan wapening.

2D-Balkrooster/Plaat

 • Tijdens import via een RTF bestand worden de kenmerken van de opleggingen beter verwerkt.

Lastengenerator NEN-EN

 • In een aantal gevallen werd de belasting t.g.v. regenwateraccumulatie niet symmetrisch bepaald. Dit is verholpen.

Matrix Productentabel (PT)

 • De functie voor het importeren van DXF profieldoorsneden binnen de productentabel (PT) bleek niet te kunnen worden geactiveerd. Dit is hersteld.

 


Einde release notes v6.0-SP2

 

Release notes MatrixFrame® versie 6.0-SP1

Verwerkt in versie 6.0-SP1 (december 2022)


Nieuw:

MatrixFrame® Algemeen:

 • Het is nu mogelijk om bij het starten van een nieuw model de norm aan te passen.

 

Nieuw norm

 

Rapporten:

 • Meerdere kop- en voetteksten html bestanden zijn toegevoegd zodat bijvoorbeeld de paginanummers bovenaan staan i.p.v. in de voettekst.
 • Om de lege ruimte tussen de kopteksten en de eerst tabel te verkleinen is nu "Voorwoord" toegevoegd. Deze in combinatie met een kleinere bovenmarge (1-2 cm) en bij koptekst "Headersmall.html" zorgt voor een strakkere rapportage.

 

Voorwoord

 

 • Zelf gemaakte geometrie afbeeldingen worden nu ook opgeslagen in het gebruikersprofiel (mxp).
 • Bij het item doorbuiging zijn de w1 doorbuigingsafbeeldingen toegevoegd.

 

W1

 

 • Het is nu mogelijk om in de koptekst i.p.v. het bestandspad alleen de bestandsnaam te gebruiken. Hiervoor moet men in het html bestand {?FileName} gebruiken i.p.v. {?FilePath}.
 • De tabel met belastingcombinaties is aangepast zodat deze beter leesbaar is.
 • Het is nu mogelijk voor de gebruiker om voor Word zijn eigen style document te selecteren.

 

Style Word

 

 • Het is nu mogelijk om een eigen style.docx te maken om de tabelkoppen, die bij kopiëren worden gegenereerd in Word, te voorkomen. Men dient 1 keer dit style document in te regelen waarna het steeds weer gebruikt kan worden.
 • De kop- en voetteksten kunnen nu ook worden geactiveerd als bewerk wordt gekozen. Hiervoor kunnen verschillende stijl.docx documenten worden gekozen.
 • Bij item constructiegegevens is "Generator opties" toegevoegd.

 

Gen 1

 

Koppeling Revit-MatrixFrame®

 • MatrixFrame heeft nu een koppeling met Revit 2023. Revit modellen kunnen nu ingeladen worden in MatrixFrame zodat de communicatie tussen de modeleur en constructeur beter verloopt. De analytische lijnen in Revit worden omgezet naar een MXML bestand en hiermee kan de informatie worden overgedragen naar MatrixFrame. In MatrixFrame kan de constructeur zijn/haar berekeningen uitvoeren en de nieuwe profielen en materialen terugsturen naar het Revit model.  

MatrixLigger®:

 • Als bij een kanaalplaat alle wapeningspatronen zijn afgewezen, wordt dit in de resultaten xml weergegeven onder "Strip" als "Waarschuwing".   

Betoncontrole:

 • Bij de wapening voor betonkolommen is het nu ook mogelijk om meerdere te selecteren en dan met de rechter muistoets een invul dialoog te krijgen voor het in 1 keer invullen van wapening.

Staalcontrole:

 • Bij het wijzigen van de staalkwaliteit zullen de constructiedelen gewoon intact blijven. 

Staalverbindingen:

 • Bij het toepassen van een stabiliteits-verbinding werd deze rood gekleurd als er geen console aanwezig was. Nu wordt in de tooltip dit gemeld.

2D Balkrooster:

 • Vlakbelastingen worden nu ook gekopieerd.
 • De offset van de eerste maatlijn, van bijvoorbeeld opleggingen, is aangepast zodat de tekst niet meer door de oplegging wordt geplaatst.
 • De knop "Toevoegingsmodus voor interne objecten" wordt bij opleggingen en staafaansluitingen nu default geactiveerd.

3D Raamwerken:

 • Als een vlakbelasting is gedefinieerd in de globale Z richting op een verticaal element zal in de logboek een melding verschijnen: Gedefinieerde belastingen hebben geen invloed op de constructie: LD159.
 • Voor een gelijkmatige vlakbelasting is een kleine kleur nuancering aangebracht om verschil te zien tussen bijvoorbeeld Z en Z'.

MatrixTools®:

 • Voor sommige modules, waar de belastinggenerator kan worden gebruikt, worden de gebruikte artikelen in de gedetailleerde uitvoer weergegeven.
 • Bij de module funderingsplaat is voor de pons controle een extra controle ingebouwd of de pons periferie wel binnen de plaat ligt.

 

Bugfixes:

MatrixFrame® Algemeen:

 • IFC import dialoog werd niet correct getoond.
 • Incidenteel werden de door de gebruiker aangepaste "Snelle toegang werkbalk" items gereset naar default.
 • Het onderdeel dat was ingevuld bij het maken van een nieuw model werd niet correct doorgezet naar het model. Hier moest het opnieuw worden ingevuld.
 • Bij handmatige invoer van doorsnede eigenschappen werd het eigen gewicht Qg niet berekend.
 • Het was niet mogelijk om een geactiveerde "Niet constructieve elementgroep" weer te deactiveren.
 • Bij de afbeelding van de knoopverplaatsingen werd het globale assenstelsel niet getoond.
 • Het help bestand van de Macro editor kon niet worden gevonden.
 • Incidenteel werd een puntlast op een staaf in "Z" niet op de staaf getekend. De berekening was wel correct.
 • Een q-last die een negatieve en een positieve waarde had werd niet correct weergegeven. De berekening was wel correct.
 • Als bij de omschrijving van een belasting "1,5 m*4 kN/m²" werd deze na opslaan en opnieuw openen van het bestand veranderd in "1,5 m*4 kN/mò".
 • Zoom percentages werkte niet correct waardoor het model buiten beeld kwam.

Rapporten:

 • Als er een "." in de bestandsnaam stond werd de pdf niet opgeslagen in de project map.
 • Als er een "-" in de bestandsnaam stond kon het rapport niet worden gegenereerd en kreeg men een foutmelding.
 • Rapport instellingen opslaan was niet mogelijk omdat er een "Open" dialoog werd getoond. Nu kunnen de rapport instellingen wel opgeslagen worden en geladen worden in andere applicaties.

 

Rapport Instellingen

 

 • Bij MatrixTools werd bij het opnieuw opstarten de uitvoer taal steeds op Engels gezet.
 • Bij de staalcontrole werden enkele tabel titels dubbel afgedrukt in Word.
 • Het splitsen van een afbeelding in kolommen en rijen werkte niet correct.
 • Incidenteel werd in de afbeelding alleen de selectie getoond terwijl de "Volledige constructie" was aangevinkt.
 • In de omhullende tabel werd de Vz+ niet afgedrukt.
 • Bij FEM plaat was er tussen de legenda en de isometrische afbeeldingen teveel lege ruimte.
 • Bij item constructiegegevens is de CE-certificering toegevoegd.
 • De tabel met omhullende resultaten werd niet correct afgedrukt.
 • De tabel voor de extreme oplegreacties werd niet correct afgedrukt in het voorbeeld en ook niet in Word.
 • De tabel voor karakteristieke en frequente oplegreacties was niet correct en incompleet. De "w1" combinatie werd niet afgedrukt en waar "w1" stond was dus de K.C.1 combinatie.
 • Een afbeelding van het virtuele model werd alleen bij het eerste voorbeeld getoond.
 • Een afbeelding van het virtuele model werd na opslaan en opnieuw openen als gewone constructie getoond.

Lastengenerator NEN-EN:

 • Incidenteel werd op een tussenliggende staaf van een zadeldak geen windbelasting gegenereerd.
 • Enkele incomplete vertalingen zijn gecorrigeerd bij gebouwtype.

Staalcontrole:

 • Na het samenvoegen van constructiedelen en daarna direct uitvoeren van de staalcontrole crashte MatrixFrame incidenteel.
 • Incidenteel werden samengevoegde constructiedelen apart getoond in de staalcontrole tabellen.
 • Incidenteel werkte de optie groter en kleiner profiel niet zoals verwacht. Waarden leken na meerdere malen klikken niet meer te veranderen.
 • Bij het toekennen van handmatig/h waardes voor de doorbuiging werden deze niet correct ingevoerd in de tabel.

MatrixTools®:

 • Bij kort rapport voor houten balklagen werd de houtkwaliteit niet afgedrukt.
 • In de module houtenkolom berekening crashte het programma als er een Lsys. ingevuld die kleiner was dan de L;kip.
 • Bij het openen van een bestand van een eerdere versie werd de taal voor de rapporten op Engels gezet.

Einde release notes v6.0-SP1

 


Release notes MatrixFrame® versie 6.0

Verwerkt in versie 6.0 (november 2022)


Nieuw:

MatrixFrame® Algemeen:

 • Er is een nieuwe section editor beschikbaar voor het berekenen van profiel eigenschappen en spanningen. Tevens kunnen M-N-Kappa berekeningen worden gemaakt en kan de benodigde wapening worden berekend. 
 • Deze nieuwe section editor is niet meer een losse applicatie, maar is ondergebracht in de MatrixTools applicatie.
 • De MatrixTools - Section Editor is een uitbreidingsmodule. 

 

SE General

 

 

SE Results

 

 

SE Stresses

 

 • De weergave instellingen zijn uitgebreid met maatlijnen voor profielen, opleggingen etc.

 

Maatlijnen

 

 • Het is nu mogelijk om de psi waarden voor mobiele belastingen, welke zijn gegenereerd conform de norm, te wijzigen. Bijvoorbeeld het wijzigen van de factoren voor mobiele lasten van een kraanbaan.

 

Kraan Psi

 

 • Het profieldefinitie dialoog voor geparametriseerde profielen is aangepast en uitgebreid.
 • De profielafmetingen worden nu in mm opgegeven

 

Profieldefinitie 1

 

 • De afbeelding is dynamisch gemaakt. Door er op te klikken verschijnt deze met detailinformatie

 

Profieldefinitie 2

 

Profieldefinitie 3

 

 • Bij de parametrische profielen is onder het tabblad 'speciaal' nu via tabel de mogelijkheid om de afrondingsstralen in te voeren voor de profielen. Als deze zijn ingevuld zal het profiel als gewalst worden beschouwd. Als de waarde voor de afrondingstralen op 0 staan, blijft deze als een gelast profiel worden gezien.

 

Parametrisch Tabel

 

 • De handmatige invoer voor profieleigenschappen is nu ook in mm.

 

Handivoer

 

 • Het is nu mogelijk om bij de opleggingen in tabblad speciaal "Trekeliminatie" aan te vinken waarbij er dan automatisch het bijbehorende diagram bepaald wordt.

 

Trekeleiminatie

 

 • Het is nu mogelijk om een resultaten.xml bestand te exporteren, welke dan gebruikt kan worden om gegevens uit te lezen en te verwerken in bijvoorbeeld een tekening. (Dit is een uitbreidingsmodule)

 

Export Results

 

 • Bij het importeren van een "RTF" bestand worden nu automatisch de stramien lijnen gegenereerd.
 • Het is nu mogelijk om belastingen te verwijderen als er een selectie met filter wordt getoond.
 • Als bij een gelijkmatig verdeelde belasting de knop "Bewerk belastingafdracht" wordt geactiveerd, wordt gelijktijdig de laag automatisch aangezet.
 • Bij de P-last decompositie weergave worden nu alleen de verdeelde belastingen weergegeven, zonder de volledige P-last.

 

P-Last

 

 • Het is nu mogelijk om bij de "Weergave-instellingen" onder de "Beeldinstellingen", bij alle resultaat opties Met "Verberg waarden kleiner dan: (0)", de afbeelding meer leesbaar te maken door niet relevante kleine waarden te verbergen.
   
 • Voorbeeld: filter op waarden kleiner dan 0

 

Verberg waarden 0

 

 • Voorbeeld: filter op waarden kleiner dan 5

 

Verberg waarden 5

 

 • Het verschalen van de resultaten is volledig vernieuwd en is nu een globale instelling geworden.

 

Verschalen

 

 • De knoopverplaatsingen en doorbuigingen worden nu weergegeven in "mm", zowel in de grafische als in de numerieke weergave.

 

Doorbuiging mm

 

Rapporten:

 • De rapporten zijn volledig vernieuwd. De rapporten zijn gebaseerd op HTML en worden als PDF gepresenteerd.
 • In deze video wordt een uitleg gegeven over de vernieuwingen en de werking van het nieuwe rapportsysteem.

 

Rapporten

 

 • Bij de nieuwe rapportage kan de gebruiker zelf extra geometrie afbeeldingen aanmaken. Na het geven van een naam kunnen met de ... knop de lagen worden ingeregeld.

 

Afbeelding user

  

 • Daarna is deze afbeelding bij elk rapportitem in de tab "Camera" terug te vinden en te gebruiken.

  

Camera

 

 • Bij het afdrukken van een "Kolom+brand" document vanuit MatrixFrame wordt nu alleen de maatgevende combinatie geprint.
 • Bij de opties is "Split per elke staaf" uitgebreid met de mogelijkheid om dit alleen voor de belastinggevallen en de omhullende te doen.

 

Splits

 

 • Bij de niet gedetailleerde rapporten van beton worden nu alleen de scheurwijdte gegevens van de ingestelde controle afgedrukt. Ook wordt het gekozen norm artikel, bijvoorbeeld NEN-EN#7.3.3 of NEN-EN#7.3.4, in de uitvoer meegenomen.
 • Het is nu mogelijk om een pad te zetten voor de gegenereerde pdf bij de Style instellingen.

 

Path pdf

 

 • Het is nu mogelijk om de globale rapport instellingen op te slaan en in te laden. Dit betekend dus dat je in MatrixFrame bijvoorbeeld de instellingen op slaat en dan in MatrixTools of MatrixLigger deze kan inladen.
 • Kopteksten zonder borders kan ingesteld worden in het *.css bestand.
 • Tabellen over de afdrukbreedte kan ingesteld worden in het *.css bestand.
 • Het is nu mogelijk om de bladwijzers uit te zetten.
 • Bij keuze voor opslaan rapport wordt nu een drop down lijst getoond, van reeds bestaande rapporten, zodat je een bestaand rapport kan kiezen om te overschrijven.
 • Het aantal decimalen voor belastingen was gelijk geschakeld aan de krachten maar is nu apart instelbaar.
 • De UC's per belastingcombinatie zijn uit de gedetaileerde uitvoer gehaald en als extra item toegevoegd.
 • Bij het afdrukken met paginanummer groter dan 1 werd niet de eerste koptekst afgedrukt omdat het programma deze al zou hebben afgedrukt op de eerste bladzijde.
  Nu werkt het weer als voorheen en als je een doorgaande rapportage wil printen waarbij wel alleen bij de eerste pagina de volledige koptekst moet worden afgedrukt kan je kiezen voor bestand " header1stOther.html".
 • Het is nu mogelijk om bij de betoncontrole apart te regelen of de afbeeldingen moeten worden afgedrukt bij de doorsnede of bij het afbouwen.
 • Het is nu mogelijk om bij de afbeeldingen van de belastinggevallen de oplegreacties aan te zetten.

Lastengenerator NEN-EN:

 • De nationale bijlage "NEN-EN 1991-1-1+C1+C11_2019_NB_2019 nl" is geïmplementeerd. 

Matrix PT

 De Matrix Productentabel is uitgebreid met de volgende functies:

 • Gebruikers kunnen nu zelf meer geavanceerde profielen definiëren zoals bijvoorbeeld breedplaten met BiMateriaal, ribbenvloeren en kanaalplaatvloeren.

 

PT BiMat

 

 • Een andere optie is het definiëren van een willekeurige "Polyshape" De invoer daarvan kan handmatig, of via het inlezen van een DXF-bestand. Kies tijdens het inlezen voor de juiste laagnaam en omrekenfactor.

 

Polyshape 1

 

 • Om normberekeningen voor beton en wapening uit te kunnen voeren, is het soms nodig dat er een representatieve standaard doorsnede gedefinieerd wordt. Dit kan via de optie "Alias". Deze alias kan dan parametrisch worden gekozen zodat ook de betoncontroles op de polyshape kunnen worden uitgevoerd. Voor kanaalplaten en ribbenvloeren die als polyshape zijn gedefinieerd is deze alias niet nodig.

 

Polyshape 2

 

 • Bij de bestaande profielen zoals bijvoorbeeld Arcelor is nu extra informatie toegevoegd zoals rotatie, bimateriaal, raatligger en verlopend.

 

PT Rotatie

 

 • Afbeeldingen zijn nu dynamisch. Door er op te klikken verschijnt detailinformatie en de actieve cel in het grid wordt vet weergegeven. 

 

PT Drawing

 

 • Het is nu mogelijk om profielgegevens te exporteren en te importeren

 

PT export

 

PT export 1

 

 • Er is een nieuw type "ribbenvloer" aan de Matrix PT toegevoegd met meerdere ribben en vormen.

 

Multi Rib

 

 • De Waardo kanaalplaten en voorspanpatronen zijn toegevoegd aan de productentabel.
 • In de productentabel zijn de wapeningsnetten toegevoegd en ook de netten van Merksteijn.
 • Het is nu mogelijk om aan zelf gedefinieerde producten een bitmap toe te voegen.
 • De houtkwaliteiten zijn geüpdate.

MatrixLigger®:

 • Het is nu mogelijk om vloerprofielen, zoals bijvoorbeeld ribbenvloeren, kanaalplaatvloeren, etc., toe te voegen aan de Matrix PT. Indien gewenst, kunnen delen van profielentabel via het Matrix licentiesysteem enkel beschikbaar worden gemaakt voor een gecontroleerde groep gebruikers. Voor meer informatie, neem contact op met Matrix. 
 • Nieuw type ribbenvloer in de Matrix PT toegevoegd met meerdere ribben en vormen. Bijvoorbeeld een vloer met 4 ribben.

 

4Rib

 

 • Bij de berekening wordt artikel "NEN-EN1992-1-1#5.3.2.1  Meewerkende flensbreedte (alle grenstoestanden)" toegepast en zal het element worden opgedeeld in afzonderlijke ribben met de daarbij behorende belastingen en worden de resultaten per rib getoond.

 

Beam Results

 

 • Bij de betonberekening worden de ribben individueel gewapend.

 

Beam Concrete

 

 • Er kunnen lijnlasten en gebiedsbelastingen op het element worden gezet die zowel haaks op de overspanning staan als evenwijdig aan de overspanning. De belasting zal dan verdeeld worden over de ribben.

 

Lijnlast

 

 • Belasting types permanent en veranderlijk zijn mogelijk en deze zullen worden toegekend aan het daarbij behorende belastinggeval.
 • Belastinggeval permanente belasting:

 

Lijnlast Perm.

 

 • Belastinggeval veranderlijke belasting:

 

Lijnlast Ver

 

 • De M-NKappa berekeningen zijn uitgebreid. Het is nu mogelijk om met de "Sigma;s+sr" of met "M;s+sr" te rekenen, tevens kan de Bèta factor op statisch of dynamisch worden gezet. Ook kunnen extra opdeelpunten worden opgegeven.
 • Als er een puntlast staat, dichtbij de oplegging, in het verankeringsgebied van de voorspanningswapening, wordt er een extra snede aangemaakt in de betoncontrole.
 • Bij de separaties wordt nu ook de te genereren waarde getoond. 
 • De fundamentele en karakteristieke oplegreacties, uitgesplitst in permanent en veranderlijk, worden nu ook bij de resultaten op het scherm getoond.
 • In de Matrix PT (productentabel), zijn de belastingbreedte in mm. en het eigen gewicht in kN/m2 toegevoegd zodat automatisch de voegvulling en isolatie wordt meegerekend.
 • Bij de beton opties is een instelling toegevoegd om bij de verankeringslengte te rekenen met de a4 reductiefactor voor aangelaste dwars staven bij vloeren.
  Standaard wordt nu ook de a1 reductiefactor gehanteerd.
 • Het is nu bij een meervoudige ribbenvloer mogelijk om zowel een lijnlast als een vlaklast op de vloer te zetten in X en Y.
 • Ontwerp op doorbuiging is verfijnd zodat deze sneller rekent.
 • Grafisch wordt nu zowel de benodigde wapening voor sterkte als voor doorbuiging getoond.
 • Als de betoncontrole "Niet OK" geeft wordt nu in de tooltip getoond in welke controle het probleem zit.
 • Extra instellingen toegevoegd om sneden uit verschillende fases die dicht bij elkaar liggen te combineren voor de wapening.
 • Het is nu ook mogelijk om via "Gegevens instellen", voor een parametrische rechthoek met of zonder extra laag, de afmetingen aan te passen voor een geselecteerd aantal stroken. 
 • In de gewichtswidget is de invoer voor het aantal voegen en stroken meer naar boven verplaatst.
 • Het is nu mogelijk om bij de gewichtswidget het aantal voegen en stroken met decimalen in te vullen. 
 • Het is bij de rapportitems nu mogelijk om de opties aan te vinken van elk deel op een nieuwe pagina en elke strook op een nieuwe pagina te laten beginnen.
 • In de uitvoer wordt nu bij de profiel eigenschappen de E-modulus voor lange en korte duur afgedrukt.
 • Het is nu mogelijk om de afbeelding met alle belastingen af te drukken met de tabel van de belastinggevallen. Dit kan door alle belastinggevallen aan te vinken en belastinggevallen met alleen maar tabellen.
 • Als er een wijziging wordt gemaakt in de profiel doorsnede, zal de gekozen wapening niet gereset worden als deze nog bruikbaar is voor het veranderde profiel. 
 • Het is nu ook mogelijk om bij de fasen in de rapportage een dwarsdoorsnede te laten afdrukken. 
 • Bij het berekenen van de wapening voor de raveelstrook van een breedplaat, wordt voor zowel de bovenwapening als de onderwapening de prefab schil niet meegenomen. 
 • Bij de rapporten voor wapeningsgewichten zijn nu opgesplitst in "Betonstaaf gewicht" en "Extra wapeningsgewicht". Voor beide opties kan gekozen worden voor "Gedetailleerd". Bij gedetailleerd worden tabellen voor elke strip geprint en een totaal tabel. Niet gedetailleerd print alleen de totaal tabellen. 
 • Het is nu ook mogelijk om kg/m2 te berekenen voor stroken met verschillende diktes en breedtes.
 • De wapening van een raveelstrook word bij de koppelwapening gerekend voor het gewicht. Dit omdat de wapening op de plaat ligt en niet erin. 
 • Bij een ribbenvloer, waarin geen beugels zitten, zal het wapeningsvoorstel er voor zorgen dat VEd < VRd;c.
 • Bij beugels op de plaat wordt er met een "zi" gerekend van 0.9*d, waarbij voor "d" de dikte van de opstort wordt gehanteerd. 
 • Aan de beton widget is afbouwen beugels toegevoegd.
 • Autosave is toegevoegd zodat er hooguit 5 minuten werk verloren gaat bij een onverwachte crash van het programma.

 

Autosave

 

2D Raamwerk:

 • Het is nu mogelijk om met constructiedelen te modelleren zoals in 2D Balkrooster. Hiervoor is in de staven tabel een kolom toegevoegd "Splits op kruispunt". Door deze aan te vinken zullen de staven als gekoppeld worden gezien bij de berekening.
 • In de onderstaande afbeelding is het linker deel met constructiedelen gemodelleerd en het rechter deel traditioneel met opgedeelde staven t.p.v. een aansluitende of kruisende staaf.

 

Constructiedeel 1

 

Constructiedeel 2

 

 • Hieronder de resultaten als staaf 4 niet aangevinkt is.

 

Constructiedeel 3

 

Constructiedeel 4

 

2D Balkrooster:

 • Actieve maatlijnen zijn toegevoegd voor opleggingen, staafaansluitingen, elastische ondersteuningen, puntlasten en gelijkmatig verdeelde belasting. Door te klikken op verticaal positie streepje kan de maatvoering worden aangepast.

3D Raamwerken:

 • Het is nu mogelijk om met constructiedelen te modelleren zoals in 2D Balkrooster. Hiervoor is in de staven tabel een kolom toegevoegd "Splits op kruispunt". Door deze aan te vinken zullen de staven als gekoppeld worden gezien bij de berekening. Zie voor afbeeldingen 2D Raamwerk hierboven.
 • Als het model erg veel meldingen van "Geometrisch instabiel systeem" gaf was de "OK" knop niet meer zichtbaar. Nu worden alleen de eerste 10 en laatste 10 meldingen getoond.

FEM:

 • Het is nu mogelijk, met de meervoudige processor, om bij de opleggingen in tabblad speciaal "Trekeliminatie" aan te vinken waarbij er dan automatisch een correct diagram wordt gegenereerd.
 • Het is nu mogelijk om bij de spion functie grafisch de punten voor de lijnen te kiezen.
 • Het is nu mogelijk om een trapezium belasting op een plaat te zetten.
 • Als je alles hebt geselecteerd, zoals punt, lijn en gebied, krijg je bij rechter muis menu nu het verplaats punt dialoog. 
 • Het is nu mogelijk om een dxf te exporteren met daarin de geometrie, opleggingen en positie van de belastingen. Belastingen worden in 1 belastinggeval gezet met waarde 1.000 kN. 

Betoncontrole:

 • Indien er bijzondere combinaties zijn gedefinieerd, welke niet zijn voor brand, zullen deze correct gecontroleerd worden door het aanvinken van de brandcontrole met een tijd van 0 minuten.
 • Bij door gebruiker handmatig aangemaakte bijzondere combinaties wordt nu automatisch de tab brand en ook de checkbox geactiveerd. Hierdoor wordt er dus ook gecontroleerd op de benodigde wapening in de laatste kolom "Bi.C."
 • Wapeningsdiameter R14 is toegevoegd aan de default wapeningstabel.
 • In de norm is nergens voor gewone liggers de controle voor de maximale staafafstand voor flankstaven terug te vinden, alleen voor gedrongen liggers wordt er iets vermeld. In de GTB wordt hier wel in een afbeelding de controle getoond.
  Om deze toets toch te kunnen uitvoeren is er bij de betonopties nu een instelling toegevoegd "Pas de regel voor gedrongen liggers NEN-EN1992-1-1#9.7(2) toe op gewone liggers" waarbij de instelling default op "Ja" staat.

 

Flankstaven

 

Staalcontrole:

 • Er is nu een constructiedeel controle ingevoerd zodat bij wijzigingen alleen de gegevens van een gewijzigd constructiedeel opnieuw moeten worden ingesteld. Alle andere reeds ingevulde gegevens over kip, knik etc... blijven intact.
 • Het is nu mogelijk om de positie van de kniksteunen op te geven. Voor C1 is een kniksteun in de Y-as gezet. Nu worden zowel het onderste deel als het bovenste deel op knik gecontroleerd.

 

Kniksteun

 

 • Mogelijkheid toegevoegd om de controle voor kip te doen volgens NEN-EN 1993-1-1#6.3.2.3.

 

Kip nieuw

 

 • Als bij de enkele controles de unity check al groter is dan 1 wordt nu in de staal rapportage een * getoond met onder de tabel de tekst "* - Individuele controles zijn mislukt, gecombineerde controles werden niet uitgevoerd."
 • Het was in 2D bij de knik methode in de Z-as niet mogelijk om ongeschoord op te geven. Hierdoor werd de Cmz dus nooit op 0.9 gezet. Nu kan er gekozen worden voor "Handmatig ongeschoord" of "Handmatig geschoord".
 • Het is nu ook mogelijk om samengevoegde staven als 1 constructiedeel weer te splitsen.
 • Het is nu mogelijk om de staalcontrole te resetten. Dit kan handig zijn als een bestaand model erg veel aangepast is.

 

Wis staal

 

 • In 3D raamwerk is de melding over torsiecontrole aangepast naar: Torsiecontrole wordt uitgevoerd volgens NEN-EN1993-1-1#6.2.1(5) als moment > 0.1 kNm. 

Houtcontrole:

 • De houtcontrole is volledig geredesigned voor het gebruik van equivalente profielen.
 • Het is nu mogelijk om bij de houtcontrole, net zoals bij de staalcontrole, verschillende profielen samen te voegen tot 1 constructiedeel. Voor de stabiliteit wordt dan gerekend met een equivalent profiel welke default op de zwakste doorsnede wordt gezet.

Staalverbindingen:

 • Voegberekening toegevoegd bij "Voetplaatverbinding".
 • Voor een voetplaat berekening wordt nu ook het M-Phi diagram gegenereerd.
 • Het is nu mogelijk om bij een kolom voetplaatverbinding met een koker of buis een enkele ankerrij toe te passen.
 • Bij vakwerkverbindingen is het dialoog om de afstand tussen de wandstaven op te geven aangepast. Nu kan men kiezen tussen de afstand van de staven of de middellijnen. Als men kiest voor middellijnen en deze waarde op 0 zet zullen de hartlijnen allemaal samenvallen.
 • Bij vakwerkverbindingen worden nu de hartlijnen van de wandstaven doorgetrokken. 

MatrixTools®:

 • Nieuwe section editor welke voor het berekenen van de spanningen alleen op een 64 bits Windows versie werkt. Op 32 bits kan hij de wel alle andere eigenschappen bepalen.+
 • Bij de nieuwe section editor is de mogelijkheid van verplaatsen toegevoegd onder het rechter muis menu.
 • Nieuwe module aan "Voegberekeningen" aan de  "CT Beton" toegevoegd.
  • Voegberekening ook toegevoegd bij "Kolomberekening + Brand".
  • De nieuwe module voegcontrole is toegevoegd aan de beton kolommen en voetplaat berekening bij de staalverbindingen. Deze is via de instellingen te activeren of de-activeren.
 • Bij de houten balklagen modules is het nu mogelijk om de belastingcombinaties in te stellen voor bijvoorbeeld de NEN 8700.
 • Beton kolom en Brand + MVT + M-N-Kappa en Voegberekening zijn nu met de API te gebruiken met JSON.
 • In de module metselwerk "Geconcentreerde belasting" is de invoer van de "Wandlengte L" toegevoegd. Dit om een extra controle te doen voor de berekende "Lef." Dit omdat in NEN-EN1996-1-1, #6.1.3(2) formule 6.11 een reductie moet worden toegepast gebaseerd op Aef.
 • Bij de nieuwe rapporten is voor de afbeeldingen een extra "Max. hoogte (tekening)" toegevoegd.
 • Voor de pons module is de controle volgens NEN-EN1992-1-1#6.4.4 (2) Perimeter tussen 0d en 2d toegevoegd.
 • In de uitvoer van de las berekeningen is nu ook zichtbaar of het raamwerk statisch bepaald of statisch onbepaald is. Ook is de reductie van de las capaciteit nu in de uitvoer opgenomen.
 • Voor de 2 paalspoer van staafwerkmodellen is de berekening volgens NEN-EN1992-1-1#6.5.3(3) toegevoegd.    

MatrixTools® Geo:

 • Het is nu ook mogelijk om bij het digitaliseren van een sondering met een gespiegeld assenstelsel te werken. Normaal is de wrijving links van de 0-lijn en nu kan ook rechts van de 0-lijn worden geklikt als naar de waarschuwing op ja wordt geklikt om door te gaan.
 • De door de gebruiker ingevulde kleeftrajecten worden nu ook onthouden en opgeslagen in het model.
 • De kleeftrajecten kunnen nu ingevuld worden in de interface van de druk- en trekpaal.
  Hierdoor hoeft de gebruiker niet elke keer terug naar de grondlagen in de sondering.
 • Bij het inlezen van een GEF bestand, waar geen conuswaardes zijn ingevuld, wordt er nu een melding gegeven.
 • In de rapportage items "Drukpaal Samenvatting per sondering" en "Drukpaal gedetailleerd" is bij diverse tabellen de gebruikte negatieve kleeffactor toegevoegd.
 • Bij het inlezen van een GEF bestand, waar geen conuswaardes zijn ingevuld, wordt er nu een melding gegeven.
 • Aan de paalsystemen is de "Casing draaipaal" toegevoegd.
 • Bij de uitvoer van "Momentverloop in paal" wordt nu het gebruikte artikel voor de scheurwijdte controle afgedrukt. 

Bugfixes:

MatrixFrame® Algemeen:

 • Wanden en vloeren worden nu altijd correct geconverteerd naar het juiste werkvlak.
 • Koppeling vanuit Revit met herkenning van profielen en materialen is verder aangescherpt. Ook is de profiel oriëntatie van de lokale assen verbeterd. Tevens is het 90° roteren van het model opgelost.
 • Bij het klikken op de knop "Opslaan", of de toetscombinatie "Ctrl+S", verscheen regelmatig het opslaan als dialoog i.p.v. dat het model gelijk werd opgeslagen.
 • Bij een geavanceerde berekening met GNL en FNL werd een 90° gedraaide koker niet correct verwerkt.
 • MatrixFrame crashte incidenteel bij het snel veranderen van belastingcombinaties in tabellen.
 • Spanningen werden incidenteel niet grafisch weergegeven.
 • Bij de import van een "rtf" bestand werden de belastingcombinaties welke op een 2e regel waren afgedrukt niet ingelezen.
 • Incidenteel werkte snap naar stramienlijn niet als de laag niet aan stond.  

Rapporten:

 • Onderstaande meldingen hebben betrekking op nieuw rapport systeem in 6.0 Bèta.
 • Incidenteel crashte MatrixFrame bij het genereren van een rapport van een staalverbinding.
 • Bij het afdrukken van "Belastinggevallen per balk (incl. Afb.)" werd ten onrechte eerst de tabel geprint en dan de afbeelding. Dit is nu omgedraaid.
 • Bij het openen van een bestand vanaf Google Drive werd bij het maken van een rapport incidenteel het programma afgesloten. Dit probleem is opgelost met het nieuwe rapport systeem. 
 • Bij een groot balkrooster werden bij het afdrukken van de afbeeldingen, per staaf van een selectie van de omhullende, niet alle balken correct verschaald.
 • Als de gebruiker zelf een cover.html en/of een eigen *.css file had ingesteld, werden deze teruggezet naar default bestanden na afsluiten van MatrixFrame en opnieuw opstarten.
 • Bij een FEM plaat werden bij de rapportage alle afbeeldingen van de spanning afgedrukt terwijl deze niet waren geselecteerd.
 • Logo werd niet correct verschaald. Ook zijn er 2 nieuwe headerlogo html files toegevoegd.
 • Afbeeldingen werden de verkeerde richting op gedraaid bij roteren.
 • Het dialoog "Extra Afbeeldingen" verdween incidenteel als je op "esc" drukte.
 • Bij het afdrukken van een selectie wordt nu ook het rekenblad belastingen afgedrukt.
 • Constructeur werd niet afgedrukt in de Koptekst.
 • Bij balkroosters werden de orthogonale afbeeldingen in bovenaanzicht getekend als splits per elke staaf aanstond.

Lastengenerator NEN-EN:

 • Bij de regenwateraccumulatie werden de wijzigingen, van de default gegenereerde positie van de afvoer, niet opgeslagen.
 • Bij het genereren van wind van voren, met slechts 2 spanten, werd er geen wind op de kolommen gegenereerd.

Matrix PT

 • Bij het openen van de productentabel werden de waardes van zelf gedefinieerde materialen op 0 gezet. Dit was alleen een probleem bij het openen de eerder ingevulde waardes werden wel correct in MatrixFrame en andere programma's gebruikt. Voor het opnieuw opslaan was de workaround om de waardes weer opnieuw in te vullen.

MatrixLigger®:

 • Bij een vloer met als wapeningstype "Strook" worden nu alleen beugels toegepast over het gebied waar deze nodig zijn.
 • De berekening van de kg/m2 voor de onderwapening is aangepast. Er werd een iets te hoge waarde berekend.
 • Bij een ribbenvloer werd als er een T- of L profiel werd gebruikt, ten onrechte voor de s;min controle een beugel in rekening gebracht.
 • Bij voorspanning met inkassingen aan de bovenzijde wordt nu met een gecorrigeerde "dp" gerekend.
 • Voor een strook met voorspanning is de controle voor brand aangepast. Nu wordt er een nieuw belastinggeval gegenereerd met de verlaagde voorspanning door de brand.
  De waardes hiervan zijn ook terug te vinden in rekenblad belastingen.
  Let op: bij het openen van een oud model dienen zowel de belastingen als de combinaties opnieuw te worden gegenereerd.
 • Bij het veranderen van het aantal opleggingen werden de belastingen en combinaties niet meer automatisch opnieuw gegenereerd.
 • Incidenteel werd er bij het afbouwen van de beugels voor een strook ten onrechte beugels over de gehele veldlengte gelegd.
 • Bij het snel klikken tussen resultaten, beton en belastinggevallen werd het programma afgesloten zonder waarschuwing.
 • Het was niet mogelijk om bij een kanaalplaat voor fases een tijd van 0.33 dagen in te vullen.  

2D Balkrooster:

 • Bij de staalcontrole werd voor een overstek de opgegeven toog niet altijd verwerkt. 
 • Bij de dxf werden in 6.0 Bèta de palen niet meer getekend en het was ook niet meer mogelijk om er nieuwe paal types in te zetten.
 • Bij het samenvoegen van staven met verschillende doorsneden werd incidenteel de dxf gespiegeld getekend. 

3D Raamwerken:

 • Incidenteel crashte MatrixFrame bij het openen van een model, waarin ook staalverbindingen waren opgenomen, dat was opgeslagen met resultaten.
 • Incidenteel werd een uit MatrixFrame geëxporteerd IFC bestand corrupt doordat er "IFCDIRECTION((-NAN(IND),-NAN(IND),-NAN(IND)))" in het bestand stond.
 • Incidenteel werd een vlakbelasting in lokale Y' niet correct gevalideerd. Hierdoor werd deze rood gekleurd en bij starten berekening crashte MatrixFrame.

FEM:

 • Als je alles had geselecteerd, zoals punt, lijn en gebied, kreeg je bij rechter muis menu niet het verplaats punt dialoog.
 • Incidenteel werd een trap sparing, aan de rand van de plaat, niet correct herkend waardoor de mesh deze niet zag. Opnieuw de stramienen laten genereren lost dit meestal op.
 • Bij FEM platen en wanden werd qg maar 1 keer in de berekening gebruikt en altijd met een factor 1. Nu kunnen meerdere qg belastingen worden toegekend.

Betoncontrole:

 • In een 3D constructie werd er maar 1 constructiedeel gedetecteerd in de betonberekening.
 • Als er met buiging en normaalkracht werd gerekend, inclusief de instelling voor een extra snede bij wijziging normaalkracht, werd deze extra snede niet altijd gegenereerd.
 • In de 6.0 Bèta werden incidenteel de beugels niet correct afgebouwd.
 • Incidenteel crashte MatrixFrame als in 3D een betonkolom op alzijdige wapening werd gezet.
 • Incidenteel werd bij de niet afgetopte dwarskracht de bijlegwapening niet meegenomen in bepaling Vrd.  

Staalcontrole:

 • Bij de buiging & drukcontrole, werd voor een ongeschoorde constructie om de Y-as, de Cmy ten onrechte niet altijd op 0.9 gezet.
 • Het was in 2D bij de knik methode in de Z-as niet mogelijk om ongeschoord op te geven. Hierdoor werd de Cmz dus nooit op 0.9 gezet. Nu kan er gekozen worden voor "Handmatig ongeschoord" of "Handmatig geschoord".
 • Bij de staalcontrole werd voor een overstek de opgegeven toog niet altijd verwerkt.
 • Bij de staalcontrole van strip op overstek werd incidenteel bij de kip een te ongunstige tabel gebruikt afhankelijk van het teken van het moment.
 • In 6.0 Bèta werden, na het wijzigen van een bestaande constructie, de constructiedelen niet altijd correct gereset.
 • Incidenteel was de UC, voor een symmetrisch model met tapse profielen, niet symmetrisch.
 • In 6.0 Bèta werden trekstaven niet altijd als constructiedelen herkend en dus niet gecontroleerd.
 • De kniklengtes werden voor ongeschoord en geschoord niet correct uitgerekend, en op systeemlengte gezet, als knikcombinatie 1 was uitgezet.
 • Het torsiemoment werd bij de doorsnede controle niet weergegeven in de tabel. In de uitvoer werd deze wel vermeld.  

Houtcontrole:

 • Bij de doorbuigingscontrole van een samengesteld constructiedeel werden de globale doorbuigingen getoetst i.p.v. de lokale. 

Staalverbindingen:

 • Bij een portaal, waarbij de ligger op de 2 kolommen ligt, werd als deze als een groep werden berekend, voor de rechter knoop de krachten incorrect geconverteerd.
 • Bij de lascontrole werd in de rapportage een incorrecte verwijzing gedaan naar "NEN-EN 1993-1-1 #4.9" dit moest zijn "NEN-EN 1993-1-8 #4.9".
 • Bij vakwerkverbindingen is het dialoog om de afstand tussen de wandstaven op te geven aangepast. Nu kan men kiezen tussen de afstand van de staven of de middellijnen. Als men kiest voor middellijnen en deze waarde op 0 zet zullen de hartlijnen allemaal samenvallen.
 • Foutieve controle uit de "NEN-EN-1993-1-8 tabel 7.8" "bi/bj <= 0.75" gecorrigeerd in "bi/bj >= 0.75". Ook de controle voor K en N met tussenruimte bi/b0 >= 0.35 gecorrigeerd in bi/b0 >= 0.25. Deze correcties zijn geverifieerd met meerdere uitgaves van boeken over staalverbindingen.
 • Bij vakwerkverbindingen worden nu de hartlijnen van de wandstaven doorgetrokken.
 • Als er een koker kolom zowel onder als boven een ligger werd toegepast, werd deze als een HE profiel in de tekening weergegeven.
 • Als men een model met staalverbindingen toevoegde aan een bestaand model, werden deze verbindingen foutief getoond omdat de ligger informatie niet correct werd ingelezen. 
 • Bij een T-verbinding met trekplaat werd bij de plaatsing van een drukschot, in combinatie met een positief moment in de ligger, deze ten onrechte als een trekplaat gecontroleerd.
 • Bij een aansluiting van een taps profiel, bijvoorbeeld IPE330(330-550) waarbij de 550 aan de kolom kant zit, werd niet met de correcte hoogte gerekend voor de staaf doorsnede controle.  

MatrixTools®:

 • In de preview van de betondoorsnede M+V+T waren de flankstaven niet altijd zichtbaar. Probleem was dat ze op de beugel lijn werden getekend.
 • In de betonmodule "Kolomberekening + brand" werd de toets op de s;max ten onrechte niet meer uitgevoerd.
 •  Bij een betonkolom was het ten onrechte mogelijk om verschillende wapening (Bijvoorbeeld 2R20+3R16 ) bij de basiswapening op te geven. Er werd dan gerekend met 5R20 maar nu wordt de wapening bij foutieve invoer rood gekleurd en in de tooltip is te zien waarom.
 • Bij de ponsberekening werden incidenteel vreemde negatieve waardes getoond voor VEd.
 • Incidenteel kwam de pons module bij een klein verhoging van de ponskracht met een gigantische hoeveelheid ponswapening terwijl er eerst geen ponswapening nodig was.
 • Bij het openen van een Brawesta bestand, met een parametrisch profiel, werden de profieleigenschappen niet berekend waardoor de controle dus niet correct werd uitgevoerd. Na opnieuw definiëren van het profiel was het probleem opgelost.
 • In Brawesta werd voor een massieve rechthoekige doorsnede geen profielfactor berekend.
 • Bij een rechthoekige poer berekening is de controle toegevoegd dat de funderingsbreedte gelijk of groter moet zijn dan de funderingslengte.
 • Bij een vierkante poer berekening is de controle toegevoegd dat de kolomhoogte gelijk of groter moet zijn dan de kolombreedte.
 • Bij het generen van Mu2 voor sneeuw, op een plat dak, werd de Sk ten onrechte op 1.0 gezet i.p.v. 0.7 

MatrixTools® Geo:

 • Incidenteel werd een ingelezen GEF bestand niet correct verschaald. Hiervoor is de instelling "Automatisch raster aanpassen" verbeterd.
 • Bij de module "Momentenverloop in paal" werd in de rapportage bij de "Wapeningsresultaten(GGT)" voor de sneden waar geen wapening zat ten onrechte waardes en controles zoals "Niet OK" afgedrukt.
 • De afbeelding bij een funderingsstrook werd niet altijd correct verschaald als het maaiveld boven N.A.P lag.