Wapeningsdefinitie

Reinforcement

 

Staal

Staalkwaliteit van de wapening volgens de standaard bibliotheek; de default FeB500HK wordt ingesteld met het menu Tools -> Opties -> Beton -> FEM -> Wapening

Positie

Positie van toegepaste wapening: Boven of Onder

mm2/m

Selectieknoppen voor het selecteren van het type wapening dat toegepast moet worden

Nettype

Standaard wapeningsnet via de productentabel. Alleen indien de selectieknop “Netten” zijn geactiveerd

Hoofdwapening h-d

h-d plaatdikte minus effectieve breedte voor het bepalen van de vereiste hefboom, boven- of onderkant in de X’-richting [mm]; de defaultwaarde wordt berekend met behulp van de parameters die worden ingesteld in het menu Tools -> Opties -> Beton -> FEM -> Wapening. Invoer veld is alleen actief indien selectie “mm2” geactiveerd is

Hoofdwapening As,toe

Toegepaste hoofdwapening aan de boven- of onderkant in de X’-richting [mm2]; defaultwaarde is 0. Invoerveld is alleen actief indien de selectieknop “mm2” geactiveerd is

Verdeelwapening h-d

h-d plaatdikte minus effectieve breedte voor het bepalen van de vereiste hefboom, onder- en bovenkant in de Y’-richting [mm]; defaultwaarde wordt berekend met behulp van de ingestelde parameters in het menu Tools -> Opties -> Beton -> FEM -> Wapening. Invoerveld is alleen actief indien de selectieknop geactiveerd is

Verdeelwapening

As,toe

Toegepaste verdeelwapening aan de boven- of onderkant in de Y’-richting [mm2]; defaultwaarde is 0

Hoofddekking

Wapeningsdekking op boven- of onderkant in de hoofd X’-richting [mm]; defaultwaarde wordt berekend imet behulp van de ingestelde parameters in het menu Tools -> Opties -> Beton -> FEM -> Wapening. Invoerveld is alleen actief indien de seelctie “Netten” ingesteld is. Herberekening van de dekking kan uitgevoerd worden door op de Ellipsis knop te drukken of ingesteld worden door handmatige invoer

Hoofdwapening

Het toegepaste hoofdwapening net type komt uit de productentabel. Het invoerveld is alleen actief ingeval van selectie “Netten”

Verdeelwapening

Het toegepaste verdeelwapening net type komt uit de productentabel. Het invoerveld is alleen actief ingeval van selectie “Netten”

 

Create region

Maak gebied object: wordt gebruikt voor de definitie van de gewapende plaatregio als zijnde een geometrisch object. De richting van de hoofd- en verdeelwapening in de nieuw gedefinieerde regio is volgens het globale assenstelsel

Add reinforcement

Voeg wapening toe: wordt gebruikt voor het toepassen van gedefinieerde wapening op voorgedefinieerde (bestaande)plaatregio of op de hele plaat

Delete reinforcement

Verwijder wapening: wordt gebruikt om de reeds gedefinieerde wapening te verwijderen

 

Wapening die niet parallel loopt met het globale assenstelsel moet worden gedefinieerd middels hiervoor gedefinieerde lokale richting gebieden. Indien geen lokale richting gebieden zijn gedefinieerd, wordt de globale richting aangehouden. Zie ook: Lokale richtingen

 

De nieuwe gegevens die u veranderd heeft in het dialoogvenster "Wapeningsdefinitie" worden meteen verwerkt en getoond.

Default wapeningsmateriaal en “h-d” waarde wordt geselecteerd en berekend op basis van veronderstellingen in Extra -> Opties -> Beton dialoogvenster:

Concrete options (Tools -> Options -> Concrete)

 

Om de resultaten te vernieuwen dient het scherm opnieuw geactiveerd te worden

 

De FEM plaat/wand kan instabiel zijn, ook wanneer er voldoende wapening in de langsrichting aanwezig is, maar loodrecht daarop geen wapening zit, omdat de plaat "Poisson sensitive" is (Orthortropie).