Benodigde wapening

De bepaling van de vereiste wapening in de X’- en Y’-richting, aan de onder- en bovenkant is gebaseerd op de berekende wapening, waarbij rekening gehouden wordt met de gegevens uit het dialoogvenster Wapening. De resultaten worden getoond d.m.v. isolijnen in bovenaanzicht of in dynamische 3D visualisatie.

In geval van berekning volgens de NEN dient men bij het berekenen van de minimale vereiste wapening rekening te houden met artikel 9.9.2.1 uit de NEN6720 (NEN-EN1992-1-1#9.2.1.1(1)).

Sprong in hefboomsarm en wapeningsmoment als resultaat van de minimale wapening:

Shift of lever arm and reinforcement moment as a result of minimum reinforcement

Het horizontale deel wordt berekend met Mr, aan de linker kant met 1.25‧Md en aan de rechter kant met Md

 

Negatieve resultaten voor de vereiste wapening worden niet getoond in de dynamische 3D visualisatie ze zijn afgerond naar de nulwaarde. Op deze manier wordt het duidelijk waar bijlegwapening nodig is

 

Zichtbaarheid effectieve breedte in de grafische uitvoer van het vereiste hefboomsarm:

Effective width of required lever arm without the basic reinforcement

zonder basiswapening

Effective width in the graphical output of required lever arm with the basic reinforcement

met basiswapening

 

Effective width of required lever arm

 

Er is een mogelijkheid om een wapeningsraster op een plaat weer te geven. Het raster bestaat uit de cellen gecombineerd van 4 kruisende lijnen die de positie van de wapeningswaarden definiëren, als volgt:

Position of reinforcement values inside the cell

 

De bovenwapening wordt weergegeven aan de bovenkant (X-richting) en de linkerkant (Y-richting), de onderwapening - aan de onderkant (X-richting) en de rechterkant (Y-richting).

Er zijn 2 opties om de visualisatie van As;Ben en/of As;Ben - As;Toe wapeningsraster in "Weergave-instellingen" te maken door het activeren van de juiste laag (lagen):

Visualization of reinforcement values grid

 

De grootte van het wapeningsraster kan worden gewijzigd in "Beeldinstellingen" door de waarden "Afstand X" en "Afstand Y" [m] te beheren:

Reinforcement grid size

 

De waarden in de rastercellen kunnen op verschillende manieren worden berekend met verschillende berekeningsnauwkeurigheid en snelheid, afhankelijk van de instelling in "Opties" -> "Beton" -> "FEM" -> "Rasterwaarde berekening nauwkeurigheid":

Options -> Concrete -> FEM -> Value grid calculation accuracy

 

Snel Nauwkeurig

De berekening van de waarden (hoekpunten) die zich in de cel bevinden (rood gemarkeerd) inclusief tussenliggende waarden op de mesh-elementen, die worden gekruist door de rand van de cel (blauw gemarkeerd).

De procedure is vrij snel, maar het kan de nauwkeurigheid beïnvloeden, omdat het zal sterk afhangen van de dichtheid van de mesh en de grootte van de cel. Ook worden de aanvullende controles op de geometrie en de berekening van de tussenliggende waarden aan de randen van de meshelementen uitgevoerd.

De berekening van de waarden (hoekpunten) die zich in de cel bevinden (rood gemarkeerd) inclusief tussenliggende waarden op de mesh-elementen, die worden gekruist door de rand van de cel (blauw gemarkeerd), en inclusief het gebied rond elk hoekpunt als een gewicht in het algoritme voor het berekenen van de gemiddelde.

De procedure is veel langzamer, maar het geeft de meest nauwkeurige resultaten.

Reinforcement grid accuracy

 

Elke As;toe-As;ben raster cel wordt gepresenteerd in het globale coördinaten systeem, terwijl de rasterwaarden zelf gepresenteerd worden in het lokale systeem (wapening in de lokale wapeningsrichting), waar:

Reinforcement placement in the local zone

 

  • De waarde 910 vertegenwoordigt de As;toe-As;ben gemiddelde waarde in de rastercel boven in het constructie-element in de lokale X’-richting (rood).
  • De waarde 0 vertegenwoordigt de As;toe-As;ben gemiddelde waarde in de rastercel onder in het constructie-element in de lokale X’-richting (rood).
  • De waarde 66 vertegenwoordigt de As;toe-As;ben gemiddelde waarde in de rastercel boven in het constructie-element in de lokale Y’-richting (groen).
  • De waarde 22 vertegenwoordigt de As;toe-As;ben gemiddelde waarde in de rastercel onder in het constructie-element in de lokale Y’-richting (groen).

 

Bovenstaande aanname kan verwarrend zijn bij het onderzoeken van de resultaten in verschillende lokale zones voor een bijna fysieke symmetrische situatie, zoals:

Physically symmetrical situation

 

waar de As;toe-As;ben gemiddelde waarden in het raster gepresenteerd worden als:

As;prov-As;req mean values inside the grid

Waarom 2614 >>435 bij een bijna fysieke symmetrische situatie?

As;prov-As;req mean value in the local X' direction physically is vertical/horizontal defined

 

Soortgelijke herverdeling van As;toe-As;ben met behulp van isolijnen wordt weergegeven als

Redistribution of As;prov-As;req using isolines