FEM element definitie

Een vlakke plaat wordt gemodelleerd met de loodrechte belasting op zijn vlak.

 

Point object Puntobject:

Point object

Puntobjecten worden gebruikt voor het plaatsen van opleggingen en puntlasten. Puntobjecten kunnen willekeurig binnen een vlak worden gedefinieerd of samenvallen met de hoekpunten van een gedefinieerd gebied.

 

Polyline object Polylijn:

Polyline object

Een polylijn is een recht lijnobject of een reeks van aaneengesloten rechte lijnobjecten. Polylijnen worden gebruikt voor het plaatsen van opleggingen en lijnlasten. Polylijnen kunnen willekeurig binnen een vlak worden gedefinieerd of samenvallen met de contour van een gedefinieerd gebied.

 

Region object Gebied:

Region object

Een gebied is een afgebakende oppervlakte. Gebieden worden gebruikt voor definiëren van plaat of plaatdelen met specifieke kenmerken voor plaatdikte en materiaal, voor het definiëren van elastische bedding, vlakopleggingen en vlaklasten.

 

Autoselect (automatisch herkenning) van gebieden, polylijnen, vrije punten, hoekpunten en contouren. Een herkend object kleurt respectievelijk blauw en rood op:

Automatic recognition of objects

Een herkend object verandert respectievelijk in blauw en rood.