Stramienlijnen van de plaat

De gegenereerde, stramienlijnen van de plaat worden gedefinieerd in de "Stramienlijnen" Grid lines:

Grid lines

 

Stramienlijnen worden alleen gegenereerd voor platen (doorsnedegrootheden) en sparingen in fysieke objecten. Stramienlijnen worden niet gegenereerd voor het object voor het vastleggen van eigenschappen ten behoeve van elastische bedding, randvoorwaarden en lasten
Stramienlijnen worden gegenereerd in de globale X- en Y-richting

 

  • Stramienlijnen verwijzen naar de plaatconstructie, maar niet naar de toegepaste objecten. Indien u de stramienlijnen verandert, verandert ook de plaatconstructie, de toegepaste objecten veranderen echter niet. Hierdoor zouden ongeldige situaties veroorzaakt kunnen worden.
Valid plate

Geldige plaat

Invalid plate

Ongeldige plaat, omdat toekgekende objecten buiten de plaatgeometrie zijn geplaatst ten gevolge van veranderingen in de stramienlijnen

 

  • Voer geen geometrieobject in die zeer dicht bij elkaar liggen als het niet noodzkelijk is, het is beter om de objecten te combineren:
Objects position

 

Mesh case loading zone

 

Mesh in geval het lasten werkgebied aansluit op het opleggingen werkgebied. 908 eindige elementen worden gegenereerd

Mesh case loading zone

 

Mesh in geval het lasten werkgebied een Afstand van 3 cm heeft t.o.v. het opleggingen werkgebied. 6823 eindige elementen worden gegenereerd.Dit is nutteloos omdat de berekening van de analyse nu langer duurt, terwijl het effect op de resultaten maginaal is