Object browser

Alle ontworpen grootheden kunnen toegevoegd of veranderd worden met de "Object browser" (Mx Smartsense Navigator).

Plate definition: structure

In de menuboom in het linker gedeelte van het venster staan de objecten die toegepast worden in de plaat.

In de hoofdtakken van de boom worden de gegevens beschreven die toegepast zijn op de fysieke entiteiten zoals: plaat (Geometrie), Elastische ondersteuning, Opleggingen en Lasten. In de diepere takken van elke fysieke entiteit worden de plaatgeometrieobjecten beschreven die gekoppeld zijn aan de betreffende fysieke entiteit – de locaties.