Belastingen en belastingscombinaties

Met de "Definitie lasten" kunt u nieuwe plaatgeometrieobjecten invoeren voor lasten of voor de grootheden hiervan:

Loads definition

 

Uniform distributed load Gelijkmatige belasting

Distributed load Gelijkmatige trapeziumbelasting

Distributed area load Gelijkmatige vlakbelasting

Nodal concentrated load Knooplast

Support movement load Opgelegde verplaatsing

Self weight load Eigengewicht

Temperature deflection load Ongelijkmatige temperatuurbelasting

Delete loads Verwijder lasten

 

In combinatie met de volgende geometrieontwerpobjecten in structuurweergave worden belastingen toegepast als gebied, polylijn of punt:

Region object Maak gebied object (vlakbelasting op een gedefinieerd gebied)

Polyline object Definieer polylijn (lijnbelasting)

Point object Definieer punt (geconcentreerde belasting)

 

De lasten die geplaatst worden op sommige plaatgeometrieobjecten ten behoeve van lasten zoals bijvoorbeeld gebied, polylijn, of opleggingpunten na meshing van het project blijven hun plaats behouden in de randvoorwaarde van deze objecten. Deze omstandigheden beïnvloeden het meshingproces. Indien een groot aantal verschillende, geplaatste objecten toegepast worden op de plaat kan dit het meshingresultaat dramatisch veranderen, tengevolge van een sterke toename van gemeshde elementen. Dit heeft tot gevolg dat de berekeningstijd van de analyse behoorlijk kan toenemen