Lineaire opleggingen

De randvoorwaarden van een oplegging wordt beschreven aan de hand van de vrijheidsgraden in de X/Y/Z en/of de Xr/Yr/Zr richting. Per richting wordt aangegeven of deze vast, vrij of verend is. In dit hoofdstuk worden lineair verende opleggingen beschreven. MatrixFrame® kan ook rekenen met niet-lineair verende opleggingen. Deze worden in het volgende hoofdstuk beschreven. 

 

image

 

De invoer van de vrijheidsgraden kan door het individueel instellen van vast, vrij of verend voor de X/Y/Z en/of de Xr/Yr/Zr richting. Bovenstaande schermafdruk is voor 3D raamwerken. De knoppen bovenin dit dialoog zijn sneltoetsen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor de meest linker knop "inklemming" worden de waarden voor X/Y/Z en Xr/Yr/Zr met een druk op de knop op vast ingesteld.

 

image

 

Zodra de opleggingen gedefinieerd en toegekend zijn aan rekenmodel, zijn deze ook zichtbaar in de tabellen. Bovenstaande afbeelding is een schermafdruk van de opleggingen in de tabellen voor 3D raamwerken. De eigenschappen van de opleggingen kunnen zowel in het definitiescherm als in de tabellen worden aangepast.

 

Opleggingen onder een hoek

In de tabel zijn invoervelden beschikbaar voor Hoek Xr, Hoek Yr en Hoek Zr. In deze velden kan ingegeven worden onder welke hoek (in graden) een oplegging ten opzichte van het globale assenstelsel aangebracht wordt.

 

Opleggingen onder staven

Opleggingen worden in beginsel aangebracht bij een knoop. Bij de projecttypen 1D-liggers en 2D-balkroosters worden opleggingen aangebracht onder een staaf met een afstand (plaats) van de oplegging tot het begin van de staaf.

 

image

 

Bovenstaande dialoog is van 1D-liggers. Deze oplegtypen worden tijdens de berekening vertaald naar vaste/vrije/verende opleggingen conform de algemene notatiewijze.

 

image

 

Bovenstaande dialoog is de tabelweergave van de opleggingen van 2D-balkroosters.

Hiermee kunnen opleggingen met een grote mate van vrijheid onder de staven worden verschoven, zonder dat de schematisering van de staven en de belastingen hiervoor aangepast dient te worden. Deze eigenschap wordt 'vrije paalplaatsing genoemd' en maakt het mogelijk op eenvoudige wijze optimale posities voor bijvoorbeeld funderingspalen te ontwerpen.

 

Opleggingen voor FEM platen en FEM wanden

 

image

 

Voor FEM platen en FEM wanden zijn niet alleen puntvormige opleggingen beschikbaar, maar ook lijnvormige en vlakvormige opleggingen. Bovenstaande dialoog is van FEM platen. Dit type opleggingen worden verder behandeld in het hoofdstuk FEM platen en FEM wanden.

 

2D-Balkrooster-specifieke excentrische plaatsing van de steunen

De excentrische verschuiving van de opleggingen wordt alleen geïmplementeerd met het 2D-Balkrooster-pakket.
 

De excentriciteit van de oplegging verwijst naar een verschuiving in de plaatsing van de staafas van de oplegpositie op de lokale Y'-coördinaat van de staaf. Deze verschuiving kan worden gedefinieerd als een positieve of negatieve waarde:

 

image

 

Het is belangrijk op te merken dat opleggingen die zich aan het begin- en/of eindknooppunt van een staaf bevinden, niet kunnen worden verschoven.


De gegevensinvoer van de excentrische verschuiving wordt weergegeven in het oplegging definitievenster en de rastertabel van de geavanceerde eigenschappen van de oplegging, zoals "Excentriciteit: 0,000 m". De standaardwaarde: 0,000 m wordt weergegeven als geen verschoven oplegpositie.

 

De lokale excentrische verschuiving van de oplegging wordt op de constructietekening weergegeven als een excentrische verplaatsing van de oplegging ten opzichte van de centrale as van de staaf/ligger.


Bij de analyseberekening van de op staven geplaatste opleggingen wordt rekening gehouden met het optreden van torsiekracht als gevolg van de excentrisch geplaatste oplegging. Door het definiëren van de excentrische opleggingen heeft de geavanceerde analyseoptie met verminderde torsie geen zin en is niet welkom.

 

Eenheden

De eenheden voor verende opleggingen zijn:

  • Translatieveren: kN/m
  • Rotatieveren: kN·m/rad

 

Tabel vrijheidsgraden per projecttype

Project type

Opleggingen

 

X

Y

Z

Xr

Yr

Zr

1D-Ligger

-

-

+

-

+

-

1.5D-Ligger

+

+

+

+

+

+

2D-Balkrooster

-

-

+

+

+

-

2.5D-Balkrooster

+

+

+

+

+

+

2D-Raamwerk

+

-

+

-

+

-

2D-Vakwerk

+

-

+

-

+

-

2.5D-Raamwerk

+

+

+

+

+

+

3D-Raamwerk

+

+

+

+

+

+

3D-Vakwerk

+

+

+

+

+

+

2D-Plaat/Vloer

-

-

+

+

+

-

2D-Schijf/Wand

+

+

+

+

+

+