Niet-lineaire opleggingen

MatrixFrame beschikt over de mogelijkheid om in de Z-richting te rekenen met niet-lineair (NL) verende opleggingen (uitbreidingsoptie).

Rz-Uz diagram

Het niet-lineaire veerkarakter wordt gedefinieerd in een Rz-Uz diagram.

  • Rz is de kracht (oplegreactie) in de Z-richting
  • Uz is de verplaatsing in de Z-richting
  • Het diagram voor UGT en BGT kan verschillend zijn

 

Rz-Uz

 

Randvoorwaarden voor het Rz-Uz diagram

1. De punten in de grafiek mogen niet worden onderbroken

2. Het diagram mag niet worden gedefinieerd in het II en IV kwadrant

3. Het diagram vindt alleen plaats in het I kwadrant (X,0,-Z) en beschrijft de oplegging voor alleen druk

4. Het diagram vindt alleen plaats in het III kwadrant (X,0,Z) en beschrijft de oplegging voor alleen trek

5. De grafiek moet stijgen waarbij verticale (dX=0) en horizontale (dZ=0) takken niet zijn toegestaan

  • Vertikale tak (dX=0) niet toegestaan:

Rz-Uz diagram: dX=0 not allowed

  • Horizontale tak (dZ=0) niet toegestaan:
Rz-Uz diagram: dZ=0 not allowed

 

  • Het grafiek moet stijgend zijn; geen enkel deel van het grafiek mag dalend zijn:
Rz-Uz diagram: only increasing

 

6. Het nulpunt [0;0] is vereist


Rz-Uz diagram with zero point   Rz-Uz diagram without zero point

 

7. De diagrammen beschrijven resp. de UGT en de GGT

8. De diagrammen voor UGT en GGT kunnen worden gegenereerd door de MatrixToolbox® Geotechniek Drukpalen en vervolgens kunnen deze worden overgehaald naar MatrixFrame® door op de [Overhalen diagramwaarden van Geo]-knop te drukken