Kipsteundefinitie

Met de optie "Kipsteunen" worden de balken en kolommen vanuit het vlak gedefineerd. Dit kan worden uitgevoerd op twee manieren - met behulp van het venster "Kipsteundefinitie" of met behulp van het tabblad "Kip" in de tabel "Staalcontrole".

Lateral supports definition

 

Er worden twee afzonderlijke raamwerken in het Kipsteun definitie venster gepresenteerd. Het is mogelijk om verschillende aangriipings punten van lasten die verbonden zijn met het profiel van elke staaf in het bovenste raamwerk te definieeren. In het onderste raamwerk kunt u staafeinden die vast zijn definieeren en afstanden vanaf het begin van de staaf tot elke kipsteun van de bovenste en onderste flens.

 

Invoer kipsteunen:

  1. Voor de invoer van kipsteunen gebruikt men gehele getallen of decimalen
  2. Indien meer kipsteunen worden ingevoerd, dienen deze door een komma gescheiden te worden
  3. Decimale waarden worden afgerond tot 5 decimalen achter de komma
  4. Voor kipsteunen met gelijke onderlinge afstanden tussen de staven wordt een invoerformaat NUMMER x gebruikt, waarbij NUMMER een geheel getal is dat het aantal kipsteunen representeert, bijvoorbeeld 4x. Indien NUMMER als decimaal wordt ingevoerd, dan wordt de naar beneden afgeronde waarde aangehouden (bijv. 2.7 wordt afgerond naar 2)
  5. Met invoer formaat NUMMER h wordt de hart op hart maat van de kipsteunen bedoeld. NUMMER representeert de afstanden tussen de kipsteunen zolang ze tussen de staaflengte passen, bijvoorbeeld 4h
  6. Het invoer symbool L defineert een enkele kipsteun aan het eind van een staaf
  7. De afstanden tussen de kipsteunen worden berekend vanaf het lokale begin van de staaf

 

De grafische presentatie van kipsteunen en aangrijpings punten worden gepresenteerd in Constructie Afbeelding.