k꜀-factor berekening

Bij het berekenen van χLT volgens de EN 1993-1-1 6.3.2.3, kan de gebruiker de deltawaarde aanpassen, die bepaalt of het diagram als lineair kan worden geïnterpreteerd. Als het momentdiagram niet overeenkomt met een van de diagrammen in Tabel 6.6, wordt het opnieuw geanalyseerd met behulp van de deltawaarde. Als blijkt dat alle momentwaarden binnen het gespecificeerde deltabereik liggen, wordt k꜀ berekend met behulp van een formule die de ψ-waarde bevat.

 

Gebruiksscenario:
In de onderstaande afbeelding worden twee voorbeelden getoond waarbij momentendiagrammen worden gebruikt. De S1-staaf geeft een lineair momentdiagram weer, waardoor k꜀ kan worden berekend met behulp van een formule die de ψ-waarde bevat. Het momentdiagram van de S2-staaf komt met geen enkel diagram in de EN 1993-1-1 6.3.2.3#Tabel 6.6 overeen. Aanvankelijk wordt de deltawaarde omgezet van een percentage naar een absolute waarde door deze te vermenigvuldigen met het maximale randmoment, in dit geval max (-80, -100). Het diagram wordt vervolgens geanalyseerd om er zeker van te zijn dat alle punten binnen de berekende delta liggen. Bij vergelijking van het niet-lineaire diagram van S2 met het lineaire diagram van S1 wordt vastgesteld dat de grootste delta -86,6 – (-73,33) = 13,27 kNm is. Ervan uitgaande dat er in de instellingen een waarde van 10% wordt ingevoerd, is het maximaal toegestane verschil 10 kNm. In dit scenario kan het diagram niet als lineair worden geïnterpreteerd en daarom wordt de standaardwaarde k꜀ = 1 gebruikt. Als de instelling echter op 15% wordt ingesteld, neemt het maximaal toegestane verschil toe tot 15 kNm, waardoor een lineaire interpretatie van het diagram mogelijk is. Vervolgens wordt k꜀ berekend met ψ = (-80)/(-100) = 0,8, wat resulteert in k꜀ = 0,938. Hieronder wordt een tabel weergegeven met een samenvatting van de berekeningen met verschillende deltawaarden:

 

Delta, %

Delta, kNm

Delta berekend, kNm

Interpreteer als lineair

ψ

k꜀

0%

0

13.27

0.8

1

10%

10

1

15%

15

0.938

 

image

 


De optionele parameter van de Delta [%]-waarde met behulp van MatrixFrame® kan als volgt worden aangepast:

 

image

 

 

De optionele parameter van de Delta [%]-waarde met behulp van MatrixTools® kan als volgt worden aangepast:

 

image